Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БЛАГОДАТНА ПИСТА ЗА НАС Е ЛЕВОВОТО КРЕДИТИРАНЕ

Анастасиос Петропулос - член на управителния съвет на Пощенска банка, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Петропулос, атмосферата сякаш става по-благоприятна за банкова дейност. Данните сочат, че БПБ доста увеличава кредитирането. Как преценявате българските си клиенти в този контекст?
- Бих могъл да кажа, че нямаме проблеми. Ако щете вярвайте, но клиентите ни в България са много по-изрядни от тези в Гърция. Лично аз мога да твърдя това категорично за корпоративните клиенти, тъй като отговарям за тях в банката. Същите впечатления обаче има и моят колега Костантинос Константелос, който работи с малките предприятия и физически лица.
Фирмите и гражданите в България са много по-дисциплинирани и имат по-добро отношение към банките. В Гърция те са разглезени, защото има много банки и конкуренцията за привличане на клиенти е голяма. До момента не съм срещал затруднения във взаимоотношенията си с българските фирми и смятам, че те също са доволни от услугите, които им предлагаме в Пощенска банка. Ние се стремим към дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти. Нашата цел е да им помагаме да развиват дейността си, а не да им отпуснем кредит с висока лихва, от който да направим значително, но еднократна печалба.

От тази гледна точка необходими ли са промени в законодателството и наредбите на БНБ, за да се облекчи работата с клиентите при отпускането на заеми?
- Размерът на обезпечението, което банките трябва да изискват при предоставянето на кредити, ограничава възможността ни да финансираме своите клиенти. Разбирам, че за тези изисквания има обективни причини. Но се получава нещо странно: банката е убедена, че едно дружество работи много добре, но ако то не осигури обезпечения в размера, който се изисква от нормативните документи, а ние му отпуснем заем, БНБ може да ни накара да начислим по него допълнителни провизии, независимо от това че кредитът се обслужва редовно. И тези провизии изяждат печалбата ни.
Друг проблем е тълкуването на заложената в наредбите дефиниция за свързаните лица. Определението е много общо. Имал съм случаи с фирми, в които знаех, че компаниите са напълно независими, но тъй като в директорските съвети присъстваше един и същи човек, те бяха класифицирани като свързани юридически лица. Това незабавно задължава банката да увеличи размера на провизиите по заема, който се отпуска на една от фирмите.

А как преценявате конкуренцията на останалите големи банки на българския пазар?
- Това че конкуренцията между банките в България нараства, е добре дошло както за нас така и за нашите клиенти. Чуждестранните банки у вас обикновено нямат левова наличност и затова не отпускат левови заеми. Те не се съревновават по отношение на левово кредитиране, а повечето фирми у вас се нуждаят именно от левови заеми, защото получават приходите си в българска валута. Затова конкуренцията на този пазар е предимно между българските кредитни институции, между които е Пощенска банка. Но пък и възможностите за отпускане на заеми постоянно се увеличават, тъй като все повече добре работещи фирми търсят банково финансиране. През изминалата година ние удвоихме размера на отпуснатите заеми, докато ръстът на кредитите за целия банков сектор бе не по-голям от 20 процента.

А смятате ли, че след парламентарни избори има опасност от неблагоприятна промяна на икономическата обстановка България?
- Не, не мисля, че ще има промени в икономическата обстановка, защото всички в страната - хората, фирмите, правителството и политиците, разбират, че пътят на България към ЕС е еднопосочен. Не мисля, че ще има някакви съществени различия в съдържанието на политическите програми на големите претенденти за ново правителство. Независимо какви резултати ще постигнат отделните партии на изборите и дори ако бъде съставено коалиционно правителство, смятам, че сегашната икономическа политика няма да бъде променена. Сегашното правителството осигури стабилността, от която се нуждаят чуждестранните инвеститори. Не смятам, че има политик, който ще постави под въпрос привличането на чуждестранни капитали в България, тъй като без тях не може да се развива експортно ориентирано производство, което е базирано на модерните технологии.

Да разбирам ли, че не се опасявате, че след изборите в страната могат да настъпят промени, които да се окажат неблагоприятни за чуждестранните инвеститори?
- Не смятам, че има подобна опасност. Преживявал съм периоди, през които една страна е икономически нестабилна, и виждам, че ситуацията в България крие заплахи за инвеститорите. Напротив, тя постоянно се подобрява. Ще бъда много изненадан, ако икономическата конюнктура у вас претърпи кардинални промени.

Не смятате ли, че кризата в съседна Македония може да създаде проблеми за българската икономика?
- Според мен такава опасност не съществува. Пазарните взаимоотношения на българските фирми с други държави са разпредели по начин, който не позволява на събитията в Македония да повлияят негативно на износа ви. Освен това не мисля, че ситуацията в западната ви съседка ще има дестабилизиращо влияние на балканския регион като цяло. В Македония има твърде много чуждестранни наблюдатели, които полагат усилия замесените в конфликта страни да заемат благоразумни позиции и да намерят решение на спорните въпроси. Смятам, че нещата там в скоро време ще бъдат уредени, а икономическата стабилност на България няма да бъде накърнена. Впрочем това е и позицията на собствениците на Пощенска банка, които поставиха задача през тази година БПБ да поеме по-големи рискове, като увеличи кредитите за българските граждани и фирми и положи усилия за разширяване на позициите си на тукашния пазар.


Разговорът води Мария Чанковa

Facebook logo
Бъдете с нас и във