Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК СТАВА АКЦИОНЕР В ЦКБ?

Банковата консолидационна компания ще изкупи акциите на фонд Земеделие в Централна кооперативна банка. Информацията за това намерение на БКК бе разпространена след приключване на извънредното общо събрание на кредитната институция, което се проведе на 5 януари 2001 г. в НДК. На него акционерите избраха Делойт и Туш за одитор на банката за 2000 г. на мястото на Артур Андерсън.
Фонд Земеделие държи 32.76% от капитала на ЦКБ, чийто общ размер е 16.2 млн. лева. Банковата консолидационна компания пък имала намерение да плати акциите на държавния земеделски фонд по номиналната им стойност - общо над 5.3 млн. лева. Така парите ще преминат от един държавен джоб в друг. По-важното е, че крайната цел на операцията е именно консолидационната компания да се занимава с продажбата на държавния дял в ЦКБ, към която интерес проявяват Райфайзенбанк (България) и словашкият фонд Истрокапитал. Според някои банкери, тази идея била подхвърлена на вицепремиера Петър Жотев още през септември миналата година от представители на Световната банка. На Жотев пък сигурно ще му е добре дошло да изпълни с ново съдържание дейността на БКК, която след продажбата на БИОХИМ съвсем ще свие активността си.
Както БАНКЕРЪ нееднократно писа, още от средата на 1999 г. Световната банка почти ултимативно настоява ЦКБ да се освободи от държавния дял в нея. Финансисти твърдят, че идеята на Световната банка е била подкрепена и от консултантите на консолидационната компания от Баренц груп.

Facebook logo
Бъдете с нас и във