Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ЩЕ ИСКА В ЦКБ ДА ИМА НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Банковата консолидационна компания ще поиска промени в устава на Централна кооперативна банка, така че тя да премине от едностепенна към двустепенна структура на управление - с надзорен и управителен съвет. БКК, която притежава 32.78% от капитала на ЦКБ, ще направи предложението си на годишното общо събрание на банката, което ще се проведе на 29 юни 2001 година. Освен това компанията ще настоява от устава да отпадне изискването всички важни решения за развитието на ЦКБ да се вземат с две-трети мнозинство от акционерите на банката. Вместо това ще бъде предложено да се гласува текст, според който това може да става с мнозинство от 50% плюс един глас. От приемането на това предложение до голяма степен зависи успешната продажба на ЦКБ.
В момента двама от големите й акционери - БКК и Корпоративна банка, която притежава 19.43% от капитала на кооп-трезора, са готови да продадат своите акции. Потенциалните купувачи - Райфайзенбанк (България) и ЕВРОБАНК, пък заявяват, че ще ги купят само ако общият пакет от 52.23% им осигури пълна свобода да провеждат в ЦКБ своята политика.
Много финансисти смятат, че на исканията за промени в устава на ЦКБ ще се противопостави Централният кооперативен съюз, който притежава 23.45% от капитала на банката и държи да има решаващ глас при взимането на решенията.
Консолидационната компания ще предложи в тричленния надзорен съвет да влязат по един представител на БКК, на Корпоративна банка и на кооперативния съюз. В новия управителен съвет пък няма да участва Донка Грънчева от Министерството на земеделието. Тя е заявила, че ще се оттегли от мениджмънта на банката дори ако общото събрание не приеме промени в управленската й структура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във