Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ПОСЯГА КЪМ АКЦИИТЕ НА БАНКА ДСК

ДЪРЖАВАТА СТОПЯВА ДЯЛОВЕТЕ НА ЧАСТНИТЕ АКЦИОНЕРИ В КОНСОЛИДАЦИОННАТА КОМПАНИЯ


Банковата консолидационна компания има амбиции да се заеме и с приватизацията на Банка ДСК ЕАД. И за да стане възможно това, на 14 декември съветът на директорите й взе решение да свика в началото на 2001 г. общо събрание на компанията. На него акционерите на БКК ще гласуват за увеличението на капитала й със 17.5 млн. лв. - номиналната стойност на 25% от акциите на Банка ДСК ЕАД. Тъй като едноличен собственик на банката е Министерският съвет, той трябва да насрочи общо събрание на кредитната институция, на което да промени устава й и да я пререгистрира от еднолично акционерно дружество в обикновено АД. Акционери в него ще са Министерският съвет и БКК. Едва след това консолидационната компания ще реши как да продава акциите си от Банка ДСК.


Едната възможност е те да бъдат предложени на Българска фондова борса, но това не е обсъждано от съвета на директорите, заяви вицепремиерът Петър Жотев, който е и изпълнителен директор на консолидационната компания. Според членове на директорския й борд обаче идеята била точно такава. За пръв път тя бе лансирана от премиера Иван Костов по време на Икономическия форум за Югоизточна Европа, който се проведе от 17 до 18 октомври 2000 г. в София.


За прехвърлянето на 25% от акциите на банката в капитала на БКК има два начина. Единият е Министерският съвет да продаде на БКК 25% от акциите си в Банка ДСК по номинал и след това с получената сума от 17.5 млн. лв. да участва в увеличението на капитала на консолидационната компания. Другият начин е те да бъдат оформени като непарична вноска в увеличението на капитала, но преди това, според чл.72, ал.2 от Търговския закон, акциите трябва да бъдат оценени от три вещи лица, които ще бъдат определени от съда.


Който и от двата варианта да бъде избран, той ще доведе до увеличение на държавния дял в БКК. В момента капиталът на компанията е 3.2 млн. лв., като с най-много акции е Министерството на финансите. Останалата част от акциите се контролира от Софийската голяма община и много на брой общински и частни компании, както и фалиралите МИНЕРАЛБАНК и БАЛКАНБАНК. Ако капиталът на БКК бъде увеличен със 17.5 млн. лв. (или с акции на Банка ДСК със същата номинална стойност, които са дадени от Министерския съвет), той ще достигне 20.7 млн. лева. От тях 84.54% ще се владеят от най-висшия представител на изпълнителната власт, а Министерството на финансите ще контролира между 12.68 и 15.3 процента. Точният дял, който ще притежава ведомството на Муравей Радев в БКК, трудно може да се установи, поради споровете дали голяма група бивши държавни предприятия имат право да притежават акции на консолидационната компания. В крайна сметка след увеличението на капитала й делът на частните акционери ще падне значително. Заедно с него ще се стопи и размерът на дивидентите, които те ще могат да получат от консолидационната компания. А само от продажбата на БУЛБАНК на 3 ноември 2000 г. БКК прибра 360 млн. евро, които през следващата година трябва да разпредели между акционерите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във