Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БКК ПЛАЩА 120 МЛН. ЛЕВА ЛИКВИДАЦИОННИ ПАРИ

Банковата консолидационна компания, чиято процедура по ликвидация трябва да приключи до края на октомври 2004 г., започна да разпределя парите си между своите акционери, съобразно дела им в капитала. След заделяне на необходимите средства за покриване на евентуални загуби по съдебни дела и за разходи по ликвидацията БКК вече е започнала да превежда по сметките на своите акционери полагащите им се пари. Твърди се, че общата им сума е 120 млн. лв, като над 119 млн. лв. от тях вече са влезли в държавния бюджет, тъй като Министерството на финансите притежава 99.54% от акциите на компанията. Останалите около 1 млн. лв. ще бъдат разпределени между близо 1200 на брой дребни акционери, сред които са Софийската община, ДЗИ Банк, ХЕБРОСБАНК, СИБАНК, както и фирмите Химимпорт и Нитекс.Софийският градски съд откри процедурата по ликвидация на БКК в края на октомври 2004 г., като даде едногодишен срок за приключването й. На 12 ноември 2004 г. ликвидаторът Нели Кордовска покани всички кредитори на консолидационната компания да предявят претенциите си към нея. Крайният срок за това изтече на 12 май 2005 г., и дотогава пред съда не се е легитимирал нито един кредитор на БКК. Това развитие на събитията бе очаквано, тъй като през 2004 г. компанията прехвърли на държавата всичките си ангажименти, поети към италианската УниКредито, към Банк Аустрия и към унгарската ОТР (О Ти Пи) по договорите за продажба на БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и Банка ДСК.До момента БКК е успяла да осребри по-голямата част от своето имущество. Още в началото на годината тя продаде на Фонда за гарантиране на влоговете своята сграда на ул. Владайска № 27. Според заместник-министъра на финансите Любомир Дацов, който представлява ведомството на общите събрания на БКК, продадени са и двата автомобила на консолидационната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във