Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът скочи срещу идеите за 15% ДДС и 15% данък върху доходите

Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара отхвърлят визията на КНСБ за промяна на данъчната система. 

Сред основните идеи на синдиката е въвеждане на 15% ДДС и 15% данък върху доходите на физическите и юридическите лица. 

Според БТПП, система, която работи добре, не бива да бъде променяна, а всяка една промяна в данъчната система на страната може да създаде не само неяснота, но дори и хаос сред бизнеса и гражданите и възможност за негативен ефект върху събираемостта.

"Действително в редица страни намалението на ДДС е сред мерките, които техните правителства предприеха за ограничаване на негативните последици върху икономика от COVID-19, но в повечето случаи неговото намаление не довежда и не гарантира намаление на цените за крайния потребител, както, предсказано от БТПП, се случи в България с последното намаление на ДДС. Този данък заема най-голям дял от приходите в бюджета и неговото редуциране ще доведе несъмнено до увеличение на други данъци или въвеждането на нови такива. Още повече промяната в данъчната система ще създаде несъмнено възможности (вратички) за заобикаляне на системата за облагане, което води до увеличаване на сивия сектор у нас, а не до неговото намаляване", поясняват от работодателската организация.

В становище им се казва, че по отношение на предложенията за  необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата за страната и въвеждане на 15% данък върху доходите на физическите лица и данък върху доходите на юридическите лица, "е недопустимо едни да са облагодетелствани за сметка на други." БТПП счита, че най-губещи ще са хората, които получават високи доходи, защото са инвестирали в образованието си и които генерират най-висока добавена стойност, и/или се лишават от възможности за отдих, работейки на повече от едно място. 

"От друга страна, компаниите и сега плащат 15% данък върху доходите (10% - корпоративен данък и 5% данък дивидент или 15% за ЕТ). Въпреки неголемия размер на инвестиции у нас, страната има конкурентно предимство – ниски данъчни ставки. Увеличението на тежестта за бизнеса ще има допълнителен негативен ефект върху инвестиционната активност у нас - както за местните фирми, така и за международните компании, избрали страната ни. Известно е, че увеличението на данъците в България ще доведе до влошаване на позициите на страната ни в световните класации. Такъв подход е вреден за пазарната икономика, защото дестимулира най-активните граждани в обществото да повишават своята квалификация и да търсят допълнителна заетост", казва още организацията.

Българската стопанска камара (БСК) обяви, че не подкрепя предприемането на радикални промени в данъчната система, включително въвеждането на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат.

Организацията посочва, че промените в данъчната система при липса на реформи в публичните разходи, прозрачност, контрол от страна на законодателната власт, ниска ефективност и нецелесъобразност на част от публични инвестиции няма да доведат до очакваните резултати.

БСК смята, че трябва да се предприемат реформи в средносрочна перспектива в системата на държавните и местни такси и те да се обвържат с икономически необходимите разходи за предоставяне на съответните публични услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във