Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът предоговаря и рефинансира кредити, домакинствата са внимателни

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, в сектор „Нефинансови предприятия“ намалява с 0.03 процентни пункта до 2.87% през април, съобщават от БНБ. По заемите над 1 млн. евро обаче нараства с 0.16 пр. п. до 2.16 на сто.

При кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, средният лихвен процент се повишава - с 0.28 пр. п. до 2.60 процента. А при кредитите над 1 млн. евро тенденцията е надолу и се понижава с 0.49 пр. п. до 1.91 на сто.

През април средните лихвени проценти по овърдрафта в левове и в
евро се увеличават с 0.02 пр. п. са съответно по 2.35% и 1.78 процента.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява през април с 10.8% (42.2 млн. лв.) до 348.7 млн. лева. Повече обаче са сключените кредитите над 1 млн. евро. Сумата нараства с 13% (70.1 млн. лв.) до 607.9 млн. лева.

Заради добрите условия в банките, при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 2.5% (10 млн. лв.) до 408.9 млн. лв., отчитат от БНБ.
Бизнесът обаче е внимателене при търсене на пари назаем. По тази причина обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 34% (31.7 млн. лв.) до 61.7 млн. лева. Но пък, в същото време, по заемите над 1 млн. евро се повишава с 4.8% (26.3 млн. лв.) до 579 млн. лева.

Заедно с това се отбелязва и нарастване при обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро. То е с 12.7% (31.1 млн. лв.) до 275.5 млн. лева.

Домакинствата стават по-внимателни към доходите си

През април средният лихвен процент, който плащат домакинствата, по кредитите за потребление в левове и годишният процент на разходите (ГПР) по тях нарастват с 0.11 процентни пункта съответно до 7.85% и 8.31 на сто.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент спада с 0.02 пр. п. до 2.58%, а ГПР остава непроменен на нивото от 2.83 процента. Средният лихвен процент по другите кредити / включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ в левове намалява с 0.05 пр. п. до 2.90%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица се увеличава - с 0.12 пр. п. до 3.03 на сто. През април средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.05 пр. п. до 14.85%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се понижава с 0.02 пр. п. до 20.45 процента.

Данните от БНБ показват, че домакинствата стават по-внимателни към доходите си. Например, обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 6% (43.2 млн. лв.) до 682.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 14.9% (17.3 млн. лв.) до 99.1 млн. лева.

Същото се наблюдава и при жилищните кредити в левове. При тях обемът на новия бизнес намалява с 14.2% (83.5 млн. лв.) до 504.3 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 13% (21.4 млн. лв.) до 143.4 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 20.5 млн. лв. и нараства с 19.3% (3.3 млн. лв.). При предоговорените кредити и  кредитите за рефинансиране увеличението е с 22.6% (0.8 млн. лв.) до 4.4 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се повишава с 20.9% (3 млн. лв.) до 17.5 млн. лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във