Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът не иска кредити

Младите компании с до 2-годишна история обслужват дълговете си най-безпроблемно, въпреки това са най-пренебрегвани от търговските банки. Това е един от изводите от Националното проучване "Състояние, динамика и преспективи на кредитната активност в България", проведено от Институтът за икономически изследвания към БАН по поръчка на Българската банка за развитие сред 1023 български компании.

Данните сочат, че освен добри платци младите фирми подхождат най-отговорно към поемането и управлението на рискове. А най-често затруднения с погасяване на задълженията си имат експортноориентираните компании, става ясно от данните.

Икономистите смятат, че през 2017-а нарастването на бизнес кредитирането ще се запази слабо заради неустойчивото търсене. анализът показал, че едва 30% от бизнеса ползва кредити за дейността си. А избягването на заем става благодарение на взаимно кредитиране между фирмите. Това се потвърждава и от данните, че над 22% от фирмите у нас имат задължения към контрагенти . А 10% се финансират чрез небанкови финансови институции. 

Друг проблем се явява и големият брой отказани кредити. Близо 1/3 от изследваните компании са получили неодобрение за кредитиране, основно заради задлъжнялост и лоша кредитна история.

Близо половината от одобрените за финансиране компании пък сами са се отказали по време на вземане на кредит. Сред основните причини за това са високата цена на ресурса, прекомерното изискване за обезпечение , краткия погасителен срок, проточване на процедурата по взимане на решения от страна на банката и по-добри условия, предложени от друга финансова институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във