Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът на лизинговите компании расте

Бизнесът на лизинговите компании в България се радва на успех, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. новите договори за финансов лизинг са в размер на 4,075 млрд. лева, като на годишна база те нарастват с 6.9% (262.5 млн.лв.), а спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. – с 0.4% (14.9 млн.лева).

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава от 94,4% в края на декември 2018 г. до 94,9% в края на декември 2019 година.

Сключените през четвъртото тримесечие на 2019 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 522.2 млн. лв. За година обемът им намалява с 4.7% (25.5 млн. лв.), а спрямо третото тримесечие на 2019 г. нараства с 5.6% (27.5 млн.лева).

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на миналата година са общо 4,293 млрд. лв. при 4,038 млрд. лв. към края на декември 2018 година. В края на четвъртото тримесечие на 2019 г. на годишна база те нарастват с 6,3% (254,8 млн. лв.), а спрямо края на септември 2019 г. – с 0,5% (19,3 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В централната банка изчисляват, че вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.631 млрд.лв. в края на декември 2019 година. Те нарастват с 12,8% (185,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,7% (43,1 млн. лева) в сравнение с края на третото тримесечие на 2019 година. Относителният им дял се увеличава от 37,9% в края на декември 2018 г. до 40% в края на същия месец на 2019 година.

В края на четвъртото тримесечие на 2019-а вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,331 млрд. лв., като се увеличават с 6,6% (82,9 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 г. и намаляват с 1,3% (17,9 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг в края на декември 2018 г. е 32,7% и остава непроменен спрямо края на същия месец на 2019 година. 

В края на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 852,9 млн. лв., като нарастват с 11,4% (87,1 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 г. и с 3,4% (27,7 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният им дял се повишава от 20,1% в края на декември 2018 г. до 20,9% в края на миналата година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на декември вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 3,384 млрд. лв. Те се увеличават с 3,3% (109,1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г., а намаляват с 0,2% (7,5 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2019 година.

В края на миналата година вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 672,3 млн. лв. Размерът им нараства с 29,2% (151,9 млн. лв.) на годишна база, а в сравнение с края на септември 2019 г. - с 3,6% (23,6 млн. лв.).

Към края на декември 2019 г. необслужваните вземания са 134,4 млн. лв. Те намаляват с 49,6% (132 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 10,8% (16,2 млн. лева) в сравнение с края на третото тримесечие на 2019 година.

Вземанията по оперативен лизинг в края на декември 2019 г. са 218 млн. лв., като се понижават с 3,4% (7,7 млн. лв.) на годишна база, а нарастват с 2,1% (4,4 млн. лева) спрямо края на третото тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 2,471 млрд. лв. в края на декември 2019 г. Размерът им нараства с 99,1% (1.230 млрд. лв.) спрямо края на декември 2018 г., и с 54,4% (870,6 млн. лева) в сравнение с края на септември 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства от 33,5% в края на декември 2018 г. до 60,2% към 31 декември миналата година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на декември 2019 г. e 10,2 млн. лева. Той намалява с 61,2% (16.1 млн. лв.) за една година и с 58,6% (14,4 млн. лв.) спрямо края на септември 2019 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във