Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът и домакинствата не се плашат от ниските лихви по депозитите

Бизнесът и домакинствата не се плашат от ниските лихви по депозитите в банките и продължават за трупат и пазят парите си там.

Обемът на внесените пари по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове при бизнеса се увеличава с 22.1% (56.1 млн. лв.) до 310.3 млн. лева, показват числата от БНБ за април. При спестяванията в евро обаче има спад с 63.1% (156.6 млн. лв.) до 91.7 млн. лева.

През април тази година в сравнение с март 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се понижава с 0.04 процентни  пункта до минус 0.04%, а по влоговете в евро има повишение с 0.01 процентни пункта и вече 0.02 процента.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и евро се запазват на същите нива на месечна база съответно от по 0.01% и 0.00 процента.

Обемът на парите по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове при домакинствата се понижава - със 17.7% (51.3 млн. лв.), до 238.2 млн. лева, отчитат от централната банка. Въпреки бодрите числа за ръст на средната работна заплата, то реално парите на българите са по-малко. За много от тях няма алтернативи и трябва да оживяват и не мислят за спестяване. Намалява и обемът по нов бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро - при това с 28.8% (84 млн. лв.) до 208 млн. лева.

През април 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и евро остават почти без промяна и са съответно на нива от по 0.07% и 0.06 на сто.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива съответно от 0.03% и 0.00 процента. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове остава също непроменен на ниво от 0.25%, а по тези в евро намалява с 0.01 процентни пункта до 0.53 процента.

 

Основният лихвен процент (ОЛП)

през април е 0.00%, като в сравнение с март 2021 г. запазва нивото си.

Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен и е на ниво от минус 0.70 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във