Банкеръ Daily

Емил Караниколов:

Бизнесът да потърси съдействие от БАЕЗ срещу междуфирмената задлъжнялост

Икономическият министър Емил Караниколов посъветва бизнеса да потърси съдействие от Българската агенция за експортно застраховане, която предлага чрез застраховка да не се създава междуфирмена задлъжнялост

От сайта на БАЕЗ е видно, че агенцията предлага застраховка на плащанията. Например застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен), застраховка срещу краткосрочен политически риск и застраховка срещу вътрешен търговски риск.

При първия продукт предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.

Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с чуждестранния купувач. Размерът на застрахователното обезщетение е до уговорения в полицата процент и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит. Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия износ на застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

При застраховката срещу краткосрочен политически риск покритите рискове са свързани с държавата на чуждестранния купувач. Длъжник може да бъде юридическо лице, регистрирано като търговец извън България или чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност.

По застраховка срещу вътрешен търговски риск предмет са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 2 години. Покрити са търговските рискове като неплатежоспособност и забавяне на плащането, свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка. "Кредитен лимит (застрахована сума) е максималният размер на покритие от Застрахователя на плащанията по договора за продажба на стоки или услуги към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на полицата", уточняват от БАЕЗ. Това е и продуктът, който визира министърът на икономиката и принципал на агенцията.

"Направихме съществени промени и причислихме COVID-19 към щетите, които покрива нашият продукт. Клиентите ни вече са подписали съответните споразумения, с което те са приели това покритие. И това не им струва нито стотинка, не сме оскъпили продукта", обясни пред "Банкеръ" изпълнителният директор на БАЕЗ Момчил Ройнев. 

Последната застраховка е срещу средносрочен и дългосрочен риск, предмет на която са са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането между 2 и 5 години (за краткосрочния) и над 5 години (за дългосрочния риск). При нея са покрити всички търговски и политически рискове.

"Всичките ни застраховки по плащания са пригодени към COVID-19. Диверсифицирахме риска и разширихме покритието, за да защитим капитала на българския бизнес", обобщи Ройнев

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във