Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бизнесът да чака плащания по новата схема за помощ "в близките седмици"

Близо 2700 търговци са поискали подкрепа чрез оборотен капитал до момента чрез Националната агенция за приходите.

По тази схема търговците, засегнати от противоепидемичните мерки, наложени с четири заповеди на министъра на здравеопазването, могат да получат 20% или 10 % от оборота си за съответните периоди на 2019 г. или 2020 г.

Кандидатстването става по електронен път, чрез портала за е-услуги на НАП и системата ИСУН, припомнят от приходната агенция.

Отпускането на безвъзмездната финансова помощ става в срок от 7 дни от одобрението на проектното предложение. Изплащането на сумите може да започне след получаване на одобрение от Европейската комисия, което се очаква в близките седмици, съобщават от НАП.

Програмата е насочена към микро, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки, които се очаква да продължат поне до 31 януари.

Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лева.

20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия от сектор Образование, организиране на конгреси и търговски изложения, артистична и творческа дейност, музеите,  разпространение на филми и телевизионни предавания, кино салоните, фитнесите, ресторантите, фирми за покупка и продажба на собствени недвижими имоти, както и компании за сухопътен транспорт.

10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21 декември 2020 г., а крайният срок е 20 януари 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във