Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИВШИТЕ ШЕФОВЕ НА ТСБАНК ОБВИНЯВАТ ДЪРЖАВАТА ЗА ФАЛИТА Й

Гибински, Златев и Тодоров отговарят пред съда за седем кредита, отпуснати на частни фирмиПовече от пет години бяха необходими на следователите и прокурорите, за да формулират обвиненията срещу тримата бивши изпълнителни директори на ТСБанк Любомир Гибински, Николай Златев и Стефан Тодоров. Защо само те - при такова богатство от ръководни кадри, въртели се из висшите й етажи, е въпрос, на който могат да отговорят единствено магистратите. На 18 март 2002 г. тримата обвиняеми бяха изправени пред Софийския районен съд, за да отговарят по прословутия чл.282 от Наказателния кодекс за престъпления по служба. Според Софийска градска прокуратура, тримата изпълнителни директори са нарушили Закона за банките и кредитното дело (ЗБКД), наредбите на БНБ, устава на ТСБанк и единните й правила за кредитиране при отпускането на седем заема за Ровотел ЕООД, Компакт ООД, Арси бизнесгруп ООД, Черноморска технологична групировка АД и ТС Лизинг АД. Прави впечатление, че заемът на Арси бизнесгруп ООД и един от кредитите за ТС Лизинг АД, които фигурират в обвинителния акт, са погасени. Но прокурорите сигурно ще изтъкнат аргумента, че това е станало чак през ноември 1998 г. - две години след като банката е фалирала, а вземанията й са станали незабавно изискуеми. Какво е виновен длъжникът за това, че е взел дългосрочен кредит, а междувременно банката е фалирала и настоява незабавно да си прибере парите, законът не казва. В тази посока е изградена и тезата на адвокатите на Гибински, Златев и Тодоров.Според тяхвина за фалита на ТСБАНК носи правителството на Жан Виденова не нейните изпълнителни директори. Защитата на тримата обвиняеми се опита да убеди съда, че банкрутът на трезора е предизвикан от натиска на изпълнителната власт върху банките да кредитират губещи държавни предприятия. Адвокатите твърдят още, че ТСБанк е обслужвала сметките на много бюджетни институции и държавни фирми и когато през 1996 г. правителството решава парите от тях да се прехвърлят в държавните банки, ТСБанк изпада в изключително тежка ситуация. Свидетелите по делото срещу Гибински, Златев и Тодоров потвърдиха пред Софийския районен съд, че именно решенията на министрите през 1996 г. са предизвикали неплатежоспособността и впоследствие фалита на ТСБанк. Според бившия квестор на банката Виолета Илиева, преводите на държавните фирми са били основна част от разплащанията на банките през 1996 година. Пред съда Илиева заяви, че ако тези дружества бяха обслужвали редовно задълженията си, до фалита на ТСБАНК едва ли е щяло да се стигне. Седемте кредита за които Гибински, Златев и Тодоров са подсъдими, обаче са отпуснати все на частни фирми, а не на държавни дружества. Виолета Илиева заяви, че при влизането на квестори в банката въпросните заеми са били класифицирани като редовни. Пет от тях обаче са били погасени дори и след обявяването на банката в неплатежоспособност.Обвиненията на следствието и прокуратурата също звучат доста тежко. Според тях, повечето от заемите, под които стоят подписите на тримата изпълнителни директори, са предоставяни на свързани с банката фирми. Освен това и седемте кредита нарушават действащия до юни 1997 г. Закон за банките и кредитното дело, според който банката не може да отпуска на едно дружество заеми, чийто размер надхвърля 25% от собствения й капитал.Първият ден (18 март) от заседанието на Софийския районен съд бе посветен на подписания от Гибински и Златев договор, с който ТСБанк се съгласява фирмата Либела ЕООД да замести в дълг Дискавъри 93 (на скандалноизвестните Вйекослав Смрекар и Стоян Николов), която има да връща на банката 5.937 млн. г. марки и 34.605 млн. щ. долара. Двамата изпълнителни директори са подписали договора на 21 август 1996 г., като, според него, върху поетия от Либела ЕООД дълг не се начисляват лихви. Въпросната фирма така и не се издължава на банката. През изминалите години около нея и задължението на Дискавъри 93, което тя е поела, се разразява един от най-големите захарни скандали През 1998 г., при проверката на отпусканите от ТСБанк кредити, Националната следствена служба (така по онова време се наричаше сегашната Специализирана следствена служба) установява, че фирмата Бултрейд, в която съдружници са Вйекослав Смрекар, Стоян Николов и членът на надзорния съвет на ТСБанк Иво Иванов, е взела няколко заема от банката. Те са погасявани не от Бултрейд, а от Дискавъри 93, в която съдружници са Смрекар и Николов. За целта фирмата (пак на няколко пъти) получава заеми от ТСБанк и в един момент се озовава с огромни задължения към нея. Според следствието, щетите от тези операции възлизат на 29 млн. щ. долара и 4 млн. г. марки. Смрекар и Николов, който в началото на 90-те бе президент на футболен клуб Славия, решават да извадят Дискавъри 93 от дълговото блато, в което е затънала.Двамата не са случайни хораи по онова време имат сериозни връзки със силовите групировки. Нещо повече, през април 1996 г. Стоян Николов и Вйекослав Смрекар стават съдружници в Ер Игъл с Николай Гигов, президент и собственик на футболен клуб Локомотив София и собственик на могъщия холдинг Делта, който има сериозни позиции в оръжейния бизнес. Николов и Смрекар въртят общ бизнес със захар и с друг футболен президент - Венцислав Стефанов (ФК Славия), който е пряко свързан със СИК. Николов, Смрекар и Стефанов са съдружници във фирмата Шугър Био Прогрес. Дискавъри 93 се отърсва от задълженията си към ТСБанк на 21 август 1996 г. (месец преди банката да фалира), като прехвърля дълговете си на Либела. Фирмата е регистрирана на името на македонския гражданин Владко Грижоски. Пред следствието обаче той е категоричен, че не познава и не е имал никакви взаимоотношения с длъжностни лица от ТСБанк и Дискавъри 93 и че не е стъпвал в България от 1994 година. Далаверата със захарните кредити бе отделена от общото дело по фалита на ТСБанк още през 1998 г. и по нея следствието проверява Смрекар, Николов и двама от бившите изпълнителни директори на банката - политолога Гибински и стоматолога Златев. Засега обаче двамата ексшефове на ТСБанк ще дават обяснения пред съда само за договора, с който са разрешили дълговете на Дискавъри 93 да се прехвърлят към Либела. Официално задължението на Либела е било обезпечено със запис на заповед, чиято автентичност обаче е силно съмнителна, като се имат предвид декларациите на Владко Грижоски. Ето защо никак не е чудно, че в момента издаденият от Либела запис на заповед липсваНа 18 март пред Софийския районен съд Дилян Станчев, бивш началник на отдел Методология и отчетност в ТСБанк, заяви, че въпросният документ се е съхранявал в специална каса в кабинета на Николай Златев. При влизането на квесторите в ТСБанк (в края на 23 септември 1996 г.) въпросната каса е била отворена (в отсъствието на Златев), но в нея не е намерен запис на заповед, издаден от Либела ЕООД. На въпроса как е била отворена касата, бившият квестор Виолета Илиева не даде смислено обяснение и заяви, че някой й е дал ключ, но не си спомня кой. Всичко казано дотук не само не доказва, че Златев си е прибрал документа, преди квесторите да влязат в ТСБанк. Но повдига два други въпроса: защо касата му е отваряна в негово отсъствие и кой друг е имал ключ от нея.Поради установени от следствието липси на кредитни досиета за клиенти на ТСБанк квесторката Илиева предложи да предостави видеокасета, която може да помогне за изясняване на случаяНа нея камерите в банката са заснели как нейни служители изнасят кашони с документи от кредитната институция. Записът е направен два дни преди идването на квесторите. На въпроса на съдия Мирослава Тодорова защо досега въпросното доказателство не е предоставено на следствието Илиева заяви, че се е опасявала касетата да не бъде унищожена. Заради това тя е наела сейф в БНБ, в който касетата се съхранява и до момента. Съдия Тодорова разпореди в тридневен срок доказателството да бъде предадено на съда, за да бъде разгледано на следващото заседание по делото (а ако изчезне, тежко и горко на Илиева).Захарните кредити на ТСБанк са само част от операциите, по които са разследвани трима от изпълнителните й директори. Не по-малко интересни са заемите, отпускани на Ровотел ЕООД и Компакт ООДТези фирми, пряко или косвено, отново са свързани с имената на Иво Иванов и Вйекослав Смрекар. Иванов е бил управител на Ровотел ЕООД - дружеството, което изкупува големи количества скрап от БДЖ и ги продава на Стомана - Перник. Фирмата и дъщерните й дружества са тясно свързани с ТСБанк, а по времето, когато Ровотел е получавала заемите, Иванов е бил член на надзорния съвет на кредитната институция. Освен това следователите подозират, че част от парите, които Бултрейд е получавала по захарните кредити, са отивали за погасяване на дълговете на Ровотел.Пред Софийския районен съд Николай Златев и Стефан Тодоров ще отговарят, че на 29 май 1995 г. са сключили с Ровотел ЕООД договор за кредит, с който фирмата получава 1 283 217 415 стари лева. Заемът е в нарушение на ЗБКД и на наредбите на БНБ за големите и вътрешни кредити, тъй като надвишава с 62% собствения капитал на банката. Според устава на банката, надзорният и управителният й съвет е трябвало да одобрят отпускането на кредита за Ровотел ЕООД. Според следствието и прокуратурата обаче, такова одобрение няма. По времето, когато е отпуснат кредитът на Ровотел, в надзора на банката са били Емил Кюлев, Иво Иванов, Тодор Мицев, Антония Георгиева и Пламен Милков. В управителния съвет пък са влизали Николай Златев, Стефан Тодоров, Любомир Гибински, Пламен Грозданов, Христина Филипова, Светослав Божилов, Румен Балабанов, Диан Станчев и Никола Найденов. От всичките тези 14 души в съда като свидетели са призовани бившите надзорници Тодор Мицев, Антония Георгиева и Пламен Милков. Ще бъдат изслушани и обясненията на Пламен Грозданов, Румен Балабанов и Христина Филипова. На 19 март пред съдия Мирослава Тодорова Иво Иванов заяви, че заемът е бил гарантиран със записи на заповед от Стомана - Перник, и от БДЖ. Ровотел е ползвала парите за покупка на скрап от железниците, който е продавала на металургичното предприятие, и тъй като БДЖ и Стомана са клиенти на банката - всички плащания са минали през нея. Каква прекрасна схема, нали? Създаваш дружество с монопол при изкупуването на скрап от БДЖ и автоматично ставаш един от най-желаните клиенти на държавното предприятие Стомана. Освен че доиш държавата по две линии, ползваш парите на една частна банка, на която по случайност си надзорник. И това, ако не е гавра с труп - здраве му кажи! До затварянето на ТСБанк задълженията на Ровотел са обслужвани редовно, а след обявяването й в несъстоятелност фирмата е върнала още 5 млрд. (стари) лв., твърди Иванов. Партньорът му в Дискавъри 93 Вйекослав Смрекар е участвал в съвета на директорите на Международна банка за инвестиции и развитие (МБИР), която през 1996 г. бе придобита от холдинга Компакт на друг един фалирал банкер - Иван Евлогиев. Точно на Компакт ООД на 25 септември 1995 г. Любомир Гибински и Стефан Тодоров отпускат кредит от 6 млн. щ. долара, които са използвани за погасяване на задълженията на... Ровотел ЕООД. Пред съда Иван Евлогиев доста продължително и заплетено описа взаимоотношенията между Компакт и Ровотел. В крайна сметка стана ясно, че с въпросния кредит Компакт е върнала взети назаем пари от Ровотел, с които е купен железен концентрат. Сагата обаче не свършва дотук. На 17 април 1996 г. Компакт е получила втори заем от ТСБанк, под който се мъдрят подписите на Гибински и Златев. Този път Евлогиев прибира 5 638 400 щ. долара, които обезпечава с 40 000 броя поименни акции на МБИР. Пред Софийския районен съд Евлогиев заяви, че до поставянето на ТСБанк под особен надзор (23 септември 1996 г.) кредитът е бил обслужван редовно, но затварянето й е затруднило търговските операции на Компакт, а оттам и плащанията по заема.Според следствието и прокуратурата, при отпускането на втория заем за Компакт шефовете на ТСБанк не са спазили изискването в единните й правила за кредитиране 10% от заема да бъдат обезпечени с депозит в българска или чуждестранна валута. Освен това за пореден път са били нарушени и изискванията на Закона за банките и кредитното дело, и на наредбите на БНБ - кредитът за фирмата на Евлогиев надвишава чувствително 25% от капиталовата база на ТСБанк. В подобни грехове Любомир Гибински, Николай Златев и Стефан Тодоров са обвинени и заради отпускането на заемите за Черноморска технологична групировка и ТС Лизинг, които дължат на фалиралата ТСБанк общо 5 868 341.27 щ. долара. Тези два заема ще бъдат подробно обсъдени в съдебната зала на 22 април 2002 г., когато ще бъде прочетена и счетоводната експертиза по всичките седем кредита, заради които тримата гледат Темида в очите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във