Банкеръ Daily

МВФ:

Бившите комунистически държави изостават от Западна Европа

Четвърт век след падането на комунизма, напредъкът към намаляване на разликата в доходите между Източна и Западна Европа е в застой и в някои случаи върви в обратната посока. Това се посочва в специален доклад на Международния валутен фонд, публикуван днес по повод 25 години от падането на Берлинската стена през ноември 1989 година.


Според МВФ за този период много от бившите комунистически държави са претърпели драматична трансформация, която включва тяхната реинтеграция в световната икономиката и огромни подобрения в стандарта на живот.


Фондът също така обръща внимание, че голяма част от този напредък е бил извършен в годините преди финансовата криза, когато растежът в много части от региона се поддържаше от външни заеми за финансиране на потреблението и строителството.

По оценки на МВФ между 1995 г. и 2008 г., приходите в региона като цяло започват да догонват средните за Европейския съюз като се повишават с темп от 1 процентен пункт на година - от близо 35% до близо 50 процента. Въпреки това, от финансовата криза насам, се наблюдава много малък напредък, за разлика от някои развиващи се икономики.
МВФ предупреждава, че икономическият растеж в Централна и Източна Европа вероятно ще остане слаб и през следващите години - тенденция, която може да се усили в от конфликта между Русия и Украйна.

"Измерено спрямо всички развити икономики, повече държави от региона изостават или не отчитат никакъв напредък", посочва Фондът. "За сметка на това относителните доходи в развиваща се Азия продължават да нарастват силно, макар и от много ниска база", се отбелязва още в доклада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във