Банкеръ Daily

МБИС инжектира в енергетиката ни, отваря се и за дребен бизнес

Бившата банка на СИВ ни приканва към активност

Българската банка за развитие е партньорът на Международната банка за икономическо сътрудничество, но това не личи

Моника Димитрова, заместник-министър на финансите, Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на "БФБ-София" и Денис Иванов, председател на борда на МБИС дадоха начало на борсовата сесия на 1 септември.

Емисията облигации за 68 млн. лв. на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) на 1 септември официално бе качена за търговия на "Българска фондова борса". Моника Димитрова, заместник-министър на финансите, Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на "БФБ-София" и Денис Иванов, председател на борда на МБИС дадоха начало на борсовата сесия.


Щастливи сме да приветстваме финансова институция от такъв мащаб и регионално значение като Международната банка за икономическо сътрудничество. Радваме се, че интересът на инвеститорите към емисията отразява доверието, което те имат в банката да изпълнява ангажимента си към устойчивото развитие на държавите-членки”, каза Васил Големански.

Тази емисия, която беше успешно пласирана през юли, е дебютът на МБИС на европейския дългов пазар. 

"Камбаната, която прозвуча днес, обяви следващата ни стъпка. Сигурен съм, че началото на търговията с облигации на БФБ ще подкрепи високия интерес от страна на българските инвеститори. Това ще ни даде нови възможности за още по-активно участие в развитието на българската икономика”, отбеляза Денис Иванов, председател на банката.  

Финансовата институция е фокусирана върху икономическия растеж и устойчивото развитие на осемте страни - членки на банката, насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагане на междурегионалните отношения.

Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени.

Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева. 

Дълговите книжа са с падеж през юни 2024 г. и носят годишна лихва от 1.15%, която ще се изплаща на шест месеца. Облигациите са с рейтинг ВВВ (издаден от Fitch Ratings).

Водещи мениджъри на емисията са "Райфайзенбанк България" ЕАД и "УниКредит Булбанк" АД, които са привлекли при пласирането й разнообразни институционални инвеститори - банки, пенсионни фондове и компании за недвижими имоти.

"Това е първата дългова емисия в местна валута, която сме емитирали извън пазара, на който е базирана нашата централа - Русия. Преди това МБИС успешно пласира облигации на руския пазар през 2019 г., а сега обявяваме и успеха на eмисията в България. България е един от основните ни пазари, а облигационната емисия ще ни позволи да разширим операциите си в страната", посочва Денис Иванов, председател на борда на МБИС.

Бившата банка на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) - Международната банка за икономическо сътрудничество със седалище в Москва ни приканва към активност. Въпреки сериозното ни присъствие като акционери в нея, потокът от проекти от наша страна е на пресъхване. 

Международната банка за икономическо сътрудничество е финансова институция с 57-годишна история. 

Страните - членки в нея са България, Виетнам, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия. 

След възобновяването на дейността й през 2018 г. банката е най-динамично развиващата се институция от този тип. 

Активите на МБИС възлизат на 815 милиона евро и показват ръст през последните години.

"Говорейки за приоритетните сектори в България, това са първо енергийният сектор, към този момент ние имаме много добри клиенти, работим с "Овергаз" и "Булгартрансгаз", които правят инвестиции в изграждане на инфраструктурни проекти. За България вярваме, че инфраструктурата е многообещаващ сектор, развитието на дигитализацията, инвестицията в човешки ресурси, научните изследвания също са много атрактивен пазар", обясни управителят на МБИС  Денис Иванов.  

Банката обмисля и специални продукти за малки и средни компании, които се нуждаят от подкрепа след началото на кризата, причинена от коронавируса.  "Разбира се, малките и средни предприятия също са един от приоритетите ни в контекста на пандемията. Много е важно те да се развиват, подобна практика вече следваме и в други страни членки на банката, например в Монголия", допълни Иванов.

Банката препотвърждава ангажимента си да изпълнява своята мисия на международна банка за развитие чрез създаването на възможности за инвеститори и бизнеси в България и други страни членки на банката. Именно на техните пазари ще се използват и набраните средства от облигационната емисия. Като международна банка за развитие МБИС се фокусира върху предлагането на специализирани финансови продукти с приоритет върху търговското финансиране и с цел да подкрепи външнотърговските операции между нашите страни членки, а също така и сделки с трети страни в регионите на Евразия и Африка.

За последните години МБИС кредитира български компании с общо 224 млн. лв., а целта е експозицията да се увеличи в краткосрочен и средносрочен план. Към момента банката оценява финансирането на проекти, свързани с умни градски услуги, дигитализация, модернизация и уникални бизнес решения в областта на модерната градска инфраструктура в няколко български общини. Най-големият проект, който е финансирала в България е за 50 млн. евро на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Банката има сключено споразумение и с Българската банка за развитие, от която се очаква динамизиране на процесите на двустранно сътрудничество, казват от Москва.

Ръководителят на българската делегация в Съвета на МБИС е бившия зам. министър на финансите Маринела Петрова, а член на управителния съвет е дългогодишният посланик на България в Руската федерация Бойко Коцев.

Въпреки предимно инфраструктурната си насоченост, банката реагира на актуалната конюнктура. "Имаме специални продукти за компаниите, засегнати от ковид кризата, особено насочени към секторите, които са най много засегнати - медицинския сектор, застрахователния сектор, а също така останалите институции, които не са свързани с националните програми за възстановяване", каза още Иванов.

Едно от най-големите предизвикателства, но в същото време и интересен сектор за инвестиране е енергетиката и по-точно инвестициите в зелена енергия, казва той.

В средата на 2019 г. управителят на банката Денис Иванов посети България. Тогава той изтъкна, че търси начини да разшири обхвата и дейността на ръководената от него финансова институция и България, като един от най-големите акционери на МБИС, заема важно място в дългосрочните планове на банката във всички приоритетни области на развитие. 


Съвет на директорите

Председател: Денис Иванов

Членове:

Бойко Коцев – България

Тхи Хонг Тхини – Виетнам

Готов Церенпурев – Монголия

Лидия Анчаковска – Полша

Олга Воинеа – Румъния

Петер Освалд – Словакия

Ян Юрса – Чехия


Facebook logo
Бъдете с нас и във