Банкеръ Weekly

Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика:

Бюджетът задължително трябва да бъде актуализиран

Има общ заряд за одържавяване и свърхрегулиране, което е нещо като пълзящ комунизъм или поне етатизъм

Г-н Станчев, вече цяла седмица сме в извънредно положение заради коронавируса. Какви са вашите оценки за щетите, които ще понесе икономиката ни?

- В момента е трудно да се измери каквото и да е. Минали са само седем  работни дни от забраната на стопански дейности и затварянето на градове. Така че на този етап можем да правим единствено предположения. Например, ако вземем предвид размерът на прогнозния БВП за 2020 г., максималната загуба (т.е. ако предположим, че националното стопанството може да бъде изключено като електрическа печка), за тази календарна седмица  би била малко над 2.3 млрд. лева. По 335 милиона на ден.

Това обаче не се е случило. Близки до нулата са дейностите само в туризма, в културата, развлеченията, ресторантьорството, кафенета и пивниците. Към тях трябва да се добавят още няколко свити сегмента - вътрешен транспорт, производство на електроенергия (с малко), търговия с нехранителни стоки в малките магазини, здравните и образователните услуги. Отделно се губи и работно време  поради гледането на деца, неплатени отпуски и принудителна работа от вкъщи. Отчитайки дела на тези дейности в икономиката, с много условности може да се предположи , че пряката загуба на ден е била между 40 и 51 млн. лева. Сигурно изпускам нещо, но - надявам се - то да не е фатално.

Погледнато дългосрочно - ако се запази този темп на свиване и предположенията ми се окажат коректни, заложената бюджета положителна динамика на БВП (неговият ръст) за тази година ще изчезне като вероятна перспектива за 2-3 седмици. Излишно е да казвам, че това е сметка „с поглед в тавана“.

Държавата обяви мерки за подпомагането на бизнеса - чрез Българската банка за развитие. Според Вас този план адекватен ли е, ще работи ли?

- Засега мерките, както показа затварянето на гр. Банско, са нещо като бой по вируса с полиция: прокурорът предлага, след час щабът решава, а след още 30 минути градът е обграден! Публиката навън ръкопляска, но зрителите "вътре"...  И никой не може да достави тестове, с които да бъде проверено колко от оградените са заразени или болни, кои са те и къде са ходили преди да бъдат изолирани.

Ето по тази "рецепта" - от днес за вчера - бяха спрени много стопански дейности. Не че не се налагаше, но чак такава суровост не беше необходима. Много от хората - и доставчици, и потребители - вече си бяха наложили ограничения, бяха организирали и спазването на "антивирусните" препоръки.

Колкото до "борбата със спекулата“ и ценовия контрол - тези мерки ще са абсолютна грешка!  Те могат само да създадат дефицит на търсените предпазни средства, да доведат до нови загуби за доставчиците и да осигурят неподозирани възможности за корупция. Забраната на сделки е още по-лоша политика. А опашките за помощи от бюджета ще натоварят  правителството с допълнителни очаквания, "тръгващи" от обещанията, че чрез Агенцията по заетостта ще бъдат компенсирани 3/5 от заплатите на принудително неработещите.

Какво точно ви притеснява в случая?

- В момента никой не знае как, на какви основания и докога държавата ще трябва да "раздава" пари. Какви ще са разходите за проверка и контрол, колко време ще отнемат процедурите и на кого точно трябва да се "раздава" - също е пълна мистерия.

Ако предположим, че засегнатите ще са поне 150 000 души, какви пари ще ни трябват за покриване на щетите?

- Преди няколко дни на един форум предложих дългосрочно премахване на корпоративния данък. Идеята е стара, не е само моя и е основана на здрава икономическа логика. Сметките показват, че дългосрочни отрицателни ефекти за фиска няма да има. Работодателите предложиха нещо подобно, но във вид на данъчна ваканция. Управляващите - в лицето на г-жа Менда Стоянова, също залагат на варианта "данъчна ваканция"  до месец юли, плюс отлагане на плащанията за 2019 г. с един месец! 

Значи фискалният резерв ще издържи на натиска?

- Днес всичко напряга фиска! Като започнем от свиването на дейностите, минем през използването на резерва и стигнем до дейностите по възпиране, ограничаване и лечение на заразата. Февруарската радост от бюджетния излишък вече не е уместна. Затова бюджетът трябва да бъде актуализиран незабавно. Приоритетите са ясни - установяване на броя на заразените, ограничаване на разпространението и лечение на болните! Кой знае защо обаче засега са предвидени само харчовете за заплати и консумативи. Само тестовете (за всеки български гражданин) и апаратурата (по днешни цени) ще глътнат най-малко 250-300 млн. лева. Ако и тези пари не бъдат набавени, след десетина дни София или някой по-голям град като нищо ще бъде "арестуван" и ще си остане такъв до... Никой не знае докога.

Иначе казано - бюджетът трябва да бъде актуализиран светкавично. И, ако няма желание за преосмисляне на политиките, поне да се схване... очевидното - бюджетът не може да финансира всичко, защото той е само 37% от икономиката. А парите за непредвидени и неотложни разходи са само 81 млн. лева. Обобщено с едно изречение - фискалният резерв ще ни стигне за 100 дни.

Смятате ли, че в условията на извънредно положение съществува риск от тенденциозно разпределяне на финансовите инжекции за бизнеса?

- Сигурен съм. Ако ББР ще участва в някаква подобна схема, то тя трябва да е от рода на т. нар. “APEX” - кредитни линии, известни от практиката на ЕБВР като схеми на споделяне на риска. Парите не бива да минават само през една банка, трябва да има ясни процедури и строг надзор. Освен това, ББР би трябвало да откаже поне две от тазгодишните цели за кредитиране – инфраструктурните проекти и „Зеленият план“ на ЕС. 

Очаквате ли банковият сектор да понесе големи щети?

- И тук всичко зависи от продължителността на пандемията. В края на 2019 г. делът на активите в сектора - спрямо БВП -  бе над 96 процента. Кредитите и вземанията от неправителствения сектор – 50% (приблизително 55 млрд. лв.), собственият капитал - 15 млрд. лв., а пасивите - около 85 милиарда. Ако съм прав, че икономиката търпи преки загуби от поне 40-50 млн. лв. на ден, няма как стабилността на банковата системата да не бъда засегната. Затова мерките, които предлагат отделните банки, банковата асоциация и частните съдебни изпълнители са наложителни. За опазване  на целостта на системата.

Най-важното в тази обстановка е да не се блокира допълнително икономиката. А част от инициативите, които вече коментирах, „боя по вируса с полиция“ и фокусирането само върху краткосрочните ефекти - без да се прави опит за обзор на ефектите - ще доведат именно до това. И тогава банките ще бъдат засегнати от този активизъм.

Има общ порив  за одържавяване и свърхрегулиране. Свърхрегулирането е нещо като пълзящ комунизъм или поне етатизъм. Подобни политически идеи винаги набират сила и срещат обществена подкрепа при пандемии. За разлика от природните бедствия и монументалните стопански нещастия, предизвикани от правителствата, какъвто беше случаят през 1996-1997 година.

Преди избухването на COVID-19 една от големите теми бе членството на България в ERM II и влизането в еврозоната. Реалистична ли остава прогнозата за сполучлив край на преговорите през юли, като се има предвид новата ситуация?

- Мисля, че никой не знае какво е реалистично. Предполагам, че по инерция това ще стои на дневен ред. Вероятно ще се подсили тежестта на аргумента, че членството ще облекчи достъпа до ресурс от ЕЦБ. Но не знам дали ще се намери финансов министри на държава от Зоната, на когото ще му хрумне да умува над подобен въпрос преди пандемията да е овладяна.

Губи ли се смисъла от присъединяването ни към валутния съюз при положение, че Германия, Франция и Италия са сред най-засегнатите от вируса?

- Проблемите на еврото не са свързани с пандемията. Но тя много влошава макропруденциалността – да използвам този еврожаргон – на всички държави членки на ЕС. За да се оправят нещата, Брюксел трябва да се откаже от пълзящия си етатизъм, прокарван от десетилетия насам. Да се откаже от политиките, които позволяват правителствената интервенция в икономиките и влошават както конкуренцията между държавите членки, така и конкурентоспособността на Съюза като цяло.

Колко време би било необходимо на икономиката на България да се възстанови и какви следва да са новите насърчителни мерки за бизнеса?

- Зависи колко дълбоко ще пропаднем. При миналата рецесия от 2008-2010 г. възстановяването отне  около две и половина години. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във