Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът с 1.7 млрд. лв. излишък

На база на предварителни данни и оценки към края на месец юли 2020 г. се очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1.72 млрд. лв. (1,5 % от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25 233.1 млн. лв. (56.8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се свиват с 1 122.0 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375.2 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2020 г. са в размер на 23 507.0 млн. лв., което е 49.1 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22 756.3 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други, посочват от финансовото ведомство.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 юли 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 755.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във