Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетът излезе на излишък

Министерството на финансите очаква държавният бюджет да приключи месец април на излишък. "На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите четири месеца на 2021 г. да бъде положително в размер на 115,4 млн. лева. Само за месец април на месечна база се очаква да бъде отчетен излишък в размер на около 735 млн. лева.", съобщи МФ в четвъртък.

Отчетен е ръст на приходите с 2 млрд. лева спрямо края на април 2020 година. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2.3 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.3 млрд. лева.

"При съпоставката в частта на неданъчните приходи и приходите от ДДС следва да се има предвид също, че през месец април 2021 г. постъпиха предвидени приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. с ДДС, които представляват първоначално концесионно възнаграждение за държавата от концесията на Летище София", посочват от финансовото министерство.

Разходите към 30 април се очаква да бъдат в размер на 16.5 млрд. лв., което е 31.5 % от годишния разчет. Те нарастват с цели 3.5 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година. Обяснението на МФ е, че това нарастване е свързано с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към април 2021 г. тези разходи са съществени.

Според министерството най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени близо 420 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до април.

"Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година. В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, вкл. разходи за ваксини, медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други", се посочва в отчета. 

МФ подчертава, че принос за нарастване на разходите имат и плащанията по мерки като „60/40“ и други помощи. 

Въпреки настоящия излишък бъдещето на финансовата рамка се очертава доста мъгливо. Проблемът идва от там, че в следващите два месеца ще трябва да бъдат платени още 210 млн. лв. за добавките на пенсионерите. След това обаче не е разписана такава помощ и затова редица политици искат правителството в оставка да внесе актуализация на бюджета. За да се запазят до края на годината плащанията по схемите за бизнеса, пенсионерите и медиците на първа линия, ще са необходими близо 2 млрд. лева. Така че няма да е изненада и да се стигне до планирания дефицит в края на годината в размер на 4.9 млрд. лева и дори да бъде надхвърлен надхвърли.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във