Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетното салдо в края на май е положително в размер на 570 млн. лв.

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към май да бъде положително в размер на 570 млн. лв. (0.4 % от прогнозния БВП), изчислиха от Министерството на финансите. За сравнение, за същия период на миналата година бе отчетен дефицит от 140.6 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към май тази година се очаква да бъдат в размер на 22.75 млрд. лв. (39.7% от годишния разчет) и нарастват с 2.28 млрд. лв. (11.1%) на годишна база. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо май 2021-а с 2.26 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близко до отчетените за същия период на миналата година.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към май са в размер на 22.18 млрд. лв. (35.1% от годишния разчет). За сравнение, похарчените средства по КФП година по-рано бяха на стойност 20.62 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на май от централния бюджет, възлиза на 672 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във