Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бюджетният излишък отъня с над милиард

Излишък от 1.961 млрд. лв. отчете Министерството на финансите по консолидираната фискална програма към края на юли 2017 година. За сравнение, през първите седем месеца на 2016 г. беше отчетен бюджетен излишък от 3.266 млрд. лева.

Основният фактор на тази промяна в показателите ни е, че през 2016 г. са възстановени грантове от Европейския съюз към България за извършени разходи в края на 2015-а, когато бе пикът на плащанията по проектите за предишния програмен период. Такива приходи сега няма.

Но експертите от ведомството на Владислав Горанов отчитат ръст на данъчните и осигурителните приходи.

Към края на юли приходите и помощите в хазната възлизат на 20.470 млрд. лв., става ясно от бюджетното салдо. В сравнение със същия период на 2016 г. се отбелязва спад от 69 млн. лева. Понижението спрямо предишната година идва на фона на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с над 1.2 млрд. лв., докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Като цяло разходите по консолидираната фискална програма вървят в посока, обратна на приходите. Към края на юли те възлизали на 18.509 млрд. лева. Това е увеличение от 1.2 млрд. лв. на годишна база.

По-високото изпълнение на планираните разходи през първите седем месеца на годината е свързано преди всичко с увеличения размер на социалните и здравноосигурителните плащания. Същото се е случило и с разходите за пенсии, увеличени през същия месец, има ръст и на осигурителните вноски за фонд пенсии на военни и полицаи (увеличени с 20 процентни пункта спрямо 2016 година).

Към края на юли страната ни е превела и 559.7 млн. лв. в общия бюджет на Евросъюза, както става ясно от отчета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във