Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетният излишък е добър, ще преизпълним плана, похвали се Борисов

Приходните агенции работят добре, добър е бюджетният излишък, така че ще можем да „затворим“ добре годината и с направените разходи и да преизпълним плана – това поне към полугодието имаме. Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на редовното заседание на кабинета в сряда.

"Знаете преди година и нещо, като поехме управлението, имаше 3,7 дефицит, маса плащания без обезпечения и рекорден нисък външен дълг от 24%", заяви премиерът и отбеляза, че тази информация е за тези, които казват, че правителството е задължило държавата и следващите поколения. То е точно обратното, подчерта Борисов.

Излишъкът по консолидираната фискална програма към юли се очаква да надхвърля 2 млрд. лева (1,9 % от прогнозния БВП). Това сочат предварителните данни и оценки на Министерството на финансите. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното към юли 2017 година.

Приходите и помощите по КФП към юли 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 22 550,5 млн. лв. (59,0 % от годишния разчет), като спрямо юли 2017 г. се отбелязва ръст от 2 072,9 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 085,1 млн. лв. (10,6 %), а постъпленията в частта на приходите от помощи са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във