Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджетната комисия предлага БНБ да оздравява банки с отрицателен капитал

Българската народна банка да може да предприеме действия за спасяването на всяка банка, чийто собствен капитал стане отрицателна величина. Това е едно от предложенията, които депутатите от временната бюджетна комисия гласуваха днес.

Предложението е законодателните изменения да бъдат приети в срок до 6 ноември чрез промени в Закона за кредитните институции. Целта е по този начин да се премахне т.нар. автоматизъм, съгласно който БНБ е длъжна да отнеме лиценза на банка, чийто собствен капитал е отрицателен.

Управителят на БНБ Иван Искров остро възрази срещу това, защото страната е в ситуация на валутен борд. Във всички страни от ЕС спасяването на банки стана с пари от бюджета, подчерта той.

Другото предложение, представено от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова, е Министерският съвет съвместно с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.

Това включва и Народното събрание в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз.

Депутатите от бюджетната комисия предлагат на БНБ да сключи договор с международна компания с опит в банковата дейност, която да проследи извършените от акционерите и администраторите на банката, както и на свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери.

Предложенията предстои да бъдат обсъдени и подложени на гласуване в пленарна зала.

Ето и пълния текст на предложенията:

1. Министерският съвет съвместно с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, в срок до ............... да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.

2. Народното събрание в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз.

3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предприеме действия за оздравяване на банките, когато собствения им капитал стане отрицателна величина.

4. Препоръчва на Българската народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в банковата дейност, което да проследи извършените от акционерите и администраторите на банката, както и на свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във