Банкеръ Daily

Финансов дневник

Бюджет 2018 влиза в пленарната зала

Депутатите ще гласуват бюджета за следващата година на първо четене. От правителството отделят повече пари за образованието, отбрана, социална политика, здравеопазване. Както и за потребностите на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.

Основен разход ще бъде увеличаването на учителските заплати, като според управляващите така ще се привлекат млади специалисти педагози. Целта на властите е достигането на двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., както е предвидено в управленската програма на правителството.

В Бюджет 2018 се предвижда промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес.

Колкото до отбраната, там също има заложени повече пари за заплати на военнослужещите. Но според текстете, които ще бъдат гласувани днес, се отделят средства и за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. Предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1 млрд. лева. 

Преди ден парламентът прие бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във