Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИТОВИТЕ НЕВОЛИ НА КФН ЗАПЛАШВАТ С ФИНАНСОВА ДРАМА

Решението на кабинета да премести Комисията за финансов надзор (КФН) в нова сграда крие опасности за небанковия финансов сектор в страната. Надзорниците трябва да опразнят заеманите сега помещения на пл. Света Неделя 6, като се пренесат в сграда на бул. Дондуков 9 - на три етажа. Неприятното за служителите на КФН е, че площта, която им е отпусната там, е три пъти по-малка от тази, която ползват сега. Експерти прогнозират, че това ще даде отражение върху потребителите на финансови услуги, които са: 1.5 милиона българи, притежатели на ценни книжа; 2 милиона застраховани и почти 3 милиона, осигурени в частните пенсионни фондове. Ето защо от КФН са подали жалба във Върховния административен съд, като се очаква делото да бъде гледано още през следващата седмица.
Прекъсването на дейността на надзорната институция - макар и временно, заради преместването й, ще доведе до нарушаване на финансовата дисциплина на пазара, до възможност за възобновяване на някои незаконни практики и до отслабване на финансовата стабилност на дружествата от този пазар, убедени са нейни представители.
Ако преместването на КФН стане факт, държавата може да загуби около 2.1 млн. евро по програма ФАР. По нея се финансира проект на стойност 700 хил. евро за изграждане на единна информационна система за поднадзорните лица. Дизайнът на мрежата, който е съобразен с архитектурата на сегашната сграда, вече е изготвен и парите са платени. България може да загуби още 1.4 млн. евро по друг проект за повишаване на административния капацитет за прилагане на правото на ЕС, който също е съобразен със сградата.
В крайна сметка решението на правителството може да доведе до блокирането на потребителската информационна система за сключените задължителни застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите, базирана в ИНТЕРНЕТ, която е готова, тествана и следва официално да започне да работи от 15 януари. Както е известно, една от забележките, които ни отправи Европейската комисия в доклада си през октомври 2005 г., бе точно в тази сфера. Чрез системата - във всеки един момент, може да се разбере дали даден водач е сключил задължителната полица. В системата вече са въведени данните, предоставени от МВР за регистрираните МПС, и данните за сключените задължителни застраховки Гражданска отговорност, представени от застрахователите и Гаранционния фонд по тях.
Ако решението на правителството за преместването на КФН все пак влезе в действие, ще бъде нарушена и работата на електронната система за ежедневно отчитане на стойността на дяловете на пенсионните фондове. Публичният регистър, който се води от комисията и съдържа данни за 88 инвестиционни посредници, 408 публични дружества и емитенти на ценни книжа, 14 управляващи дружества, 11 инвестиционни дружества, 13 дружества със специална инвестиционна цел, 16 договорни фонда, 106 инвестиционни консултанти, 245 брокери на ценни книжа, 31 застрахователни компании, 128 застрахователни брокери, 12 здравноосигурителни дружества и 8 пенсионноосигурителни дружества, също може да прекрати своята дейност. Което ще разстрои работата на 958 дружества (свързани с финансовата система), при това... за неопределен срок от време. Кой ще отговаря за последиците - министрите не казват!

Facebook logo
Бъдете с нас и във