Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БИОХИМ ПРОДАВА ДЪЛГА НА ПЛАМА?

Печалбата на БИОХИМ в края на 2001 г. ще надхвърли 25 млн. лв., ако мениджърите й успеят да продадат просрочения дълг на плевенската рафинерия Нова Плама. Вестник БАНКЕРЪ научи, че вероятно още този месец ръководствата на рафинерията и на банката ще започнат преговори за уреждането му. Номиналният размер на задължението е около 67 млн. щ. долара и е изцяло провизирано от кредитната институция. То е обезпечено с ипотека, чиято валидност в момента се оспорва в съда, но ако мениджърите на рафинерията договорят откупуването на дълга, всички правни проблеми ще отпаднат. През април 2001 г. общото събрание на рафинерията взе решение да намали капитала й от 46 млн. лв. на 6 млн. лв., за да изчисти от него фиктивната апортна вноска, която бе направена от Евроенерджи през 1999 година. На същото общо събрание акционерите взеха решение след отстраняването на този проблем капиталът й да бъде вдигнат от 6 млн. лв. на 106 млн. лв. с парична вноска от 100 млн. лева. Част от тези пари са предназначени за изкупуване на всички стари и необслужвани задълженията на Нова Плама. Шефовете на банката и на Плама отказаха коментар за това, кога точно ще започнат преговорите по уреждане на дълга. Но във финансовите среди се говори, че Петър Жотев, който е председател на надзорния съвет на БИОХИМ, в личен разговор с представители на Плама е обещал да съдейства за бързото организиране на първата среща.
Тъй като въпросът с дълга на рафинерията е доста болезнена тема и за длъжника, и за кредитора, преговорите ще се водят в дълбока конфиденциалност.
До момента липсва дори и неофициална информация за сумата, която консорциумът е готов да плати за откупуването на дълга към БИОХИМ. Експерти, които са наясно с детайлите около просроченото задължение, само предполагат, че тя едва ли ще е над 6 млн. щ. долара. Запознати с настроенията в управителния съвет на БИОХИМ пък твърдят, че нейните изпълнителни директори ще започнат пазарлъка от 9 млн. щ. долара и ако има добра воля, двете страни могат да си стиснат ръцете при цена от 7-8 млн. щ. долара. Конкретната сума, разбира се, ще зависи и от това, дали купувачът на дълга ще предложи разсрочено плащане и при какви условия.
Финансисти са на мнение, че при всички случаи уреждането на задълженията на Плама към БИОХИМ ще бъде от полза и за кредитора, и за длъжника. Плама ще се разтовари от дълговото си бреме, а БИОХИМ ще може да увеличи печалбата си с левовата равностойност на сумата, която ще получи от продажбата на вземането си от рафинерията.
Към края на май 2001 г. печалбата на банката е около 9 млн. лева. Около 4 млн. лв. от тях се дължат на освободените провизии по дълга на Кремиковци, който подписа споразумение за уреждането му с банката. Металургичният комбинат имаше да връща на БИОХИМ 7.2 млн. лева. На 30 април 2001 г. Финметалс холдинг - собственик на Кремиковци, плати 5.8 млн. лв. на БИОХИМ и така откупи вземането на банката от металургичния комбинат.
По същия начин могат да се развият и събитията с дълга на Плама, а чистата печалба на БИОХИМ в края на годината да надхвърли 25 млн. лева. Това определено ще повиши цената, която Банковата консолидационна компания ще поиска при приватизацията й. Според Петър Жотев оферти за покупката на БИОХИМ ще започнат да се събират от началото на септември, а с процедурата по продажбата й ще се занимава съветът на директорите на БКК, който ще бъде излъчен от новото правителство. Той ще трябва да реши и въпросите, свързани с управлението на банката. Тепърва ще се избира нов надзорен съвет, който пък ще трябва да определи и новите мениджъри на БИОХИМ.
Акционерите на БИОХИМ, от която БКК притежава 99%, не обсъждаха по време на годишното й общо събрание на 19 юни 2001 г. промени в надзорния й съвет. На него бяха приети балансът и отчетът за приходите и разходите на банката за 2000 година. Бе взето решение цялата печалба, която за миналата година е 1.682 млн. лв., да бъде заделена за фонд Резервен.
За 2000 г. БИОХИМ е платила 217 хил. лв. данък печалба. Данъчната ревизия, направена на банката, е показала, че ръководството й не е платило данъчни задължения за 573 хил. лева. Мениджърите на БИОХИМ обаче са обжалвали облагателния акт в съда и според изпълнителния директор Цветан Цеков преди месец са спечелили делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във