Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бял дим над Гаранционния фонд

Максим Колев се нагърби да оправя бакиите на застрахователите

Максим Колев

„Бял пушек” се издигна над Гаранционния фонд на застрахователите на 3 ноември т.г. преди обяд. На общо събрание на фонда единодушно за нов председател беше избран Максим Колев.

Той е шеф на "Нова инс", част от групата на VIG в България, чиято най-голяма компания тук е "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Мълвата говори, че лобирането в негова полза е изцяло заслуга на Недялко Чандъров - първият човек на австрийската група у нас.

В действителност  името на Колев като наследник на досегашния шеф на Гаранционния фонд Борислав Михайлов се завъртя дни преди избора му. В този смисъл гласуването на кандидатурата му беше сведена само до констатация.

„Колев е прекрасен избор - млад човек, професионалист и най-вече необвързан”, е мнението на повечето застрахователи, участвали в избора му.  Според устава на фонда Колев -  в името на независимостта, ще трябва да напусне поста си в компанията.

"БАНКЕРЪ" поздрави г-н Колев за избора му и му пожела успех. Той каза единствено за читателите на вестника, че е избран с пълно мнозинство, но не пожела да отговаря на въпроси преди да бъде утвърден от КФН. 

По процедура изборът на Максим Колев е всъщност кандидатура, одобрена от общото събрание на фонда, която отива за одобрение в Комисията за финансов надзор.

Максим Колев е роден на 11 септември 1980 г. От март 2016 до момента е шеф на „Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД  - генерален мениджър и прокурист. Преди това - от 2011 г. е бил мениджър продажби, продукти и операции в „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество” АД. От средата на 2007-а до началото на 2011-а пък е бил Оперативен мениджър проекти на „ОББ – Ей Ай Джи застрахователно и презастрахователно дружество” АД

Завършил е The University of Sheffield, Великобритания - магистър по бизнес администрация (Executive MBA).Преди това е следвал в Стопанска Академия „Д.А. Ценов” гр. Свищов - специалност „Финанси”, откъдето е магистър по икономика. Владее перфектно английски език.

Изборът се наложи заради оставката на Борислав Михайлов, подадена в средата на октомври след дългогодишно управление на фонда. Борислав Михайлов беше одобрен за председател на УС на Гаранционния фонд през далечната 2005 година от Ралица Агайн, тогава заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

Оставката на Борислав Михайлов е четвъртата ключова оставка в застраховането за последните 3 години. Преди него, по здравословни причини,  подаде оставка шефът на националното бюро "Зелена карта" Орлин Пенев.

Основна функция на бюрото е да изплаща обезщетения при катастрофи в чужбина, причинени от незастраховани български автомобили, а също и да съдейства за изплащането в срок на компенсациите от страна на българските застрахователи при ПТП зад граница. На мястото на Пенев в "Зелена карта" „застъпи” бившият ръководител на надзора върху застраховането в КФН Борислав Богоев.

Още две оставки в края на 2018 г. доведоха до това, че застрахователните власти в държавата останаха на практика обезглавени. Едната бе на председателят на КФН Карина Караиванова, но овакантената от нея позиция веднага бе заета от Бойко Атанасов - по това време зам.-министър на финансите. Преди Караиванова ветровития пост на главен надзорник на застраховането напусна по свое желание и Ралица Агайн и бе заменена от Илиана Христова, дотогавашен шеф на събиране на вземанията в Главно данъчно управление. Преди два месеца този ресор бе поет - след избор от парламента, от Владимир Савов, бивш член на управата на КФН, който беше подал оставка на 21 януари т.г., дни преди да изтече мандата му. Наред с него в управата на Комисията тогава бе избран и Петър Джелепов от БНБ.

 

Таксите – без промяна

Гаранционният фонд изплаща обезщетения за неимуществени вреди по застраховката "Гражданска отговорност", ако причинителят не може да бъде установен, и за неимуществени и имуществени вреди, ако същият няма сключена застраховка или не е правоспособен водач. Фондът изплаща и обезщетения по застраховката "Злополука", ако превозвачът не е сключил такава. След изплащане на обезщетението фондът встъпва в правата на увреденото лице и има право на иск срещу превозвача до размера на платената сума. 

Средствата на Гаранционния фонд се набират от вноски на застрахователите (формирани като процент от общите застрахователни премии по задължителните застраховки), глоби и имуществени санкции, както и от приходи от инвестиране на средствата на фонда.

Гаранционният фонд управлява два фонда - Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Общото събрание единодушно е решило да не променя таксите за Гаранционния фонд.

По предложение на Съвета на Гаранционния фонд, вноската на застрахователите в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. 

Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд остава 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Така че общата вноска към Фонда е 13 лева. Но те идват от потребителите на "Гражданска отговорност на автомобилистите". Отделно от това за стикер на предното стъкло клиента плаща 1.40 лева. Което на практика също бърка в джоба на потребителя общо с 14.40 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във