Банкеръ Daily

Финансов дневник

Безпочвени оптимисти ли са банкерите

Двама от трима залагат на намаляване на лихвите по кредитите

S 250 7d8e1f13 e46b 4adf af5a 6c2b0f2d90a4

Най-големите оптимисти за падане на лихвите по кредитите са банкерите. Очакванията им са те да намалеят през третото тримесечие на тази година. Това показва публикуваното от Министерството на финансите издание „Финансов сектор: оценки и очаквания". То представя очакванията на широк кръг финансисти за основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.

 

Групите, които са дали мнение по въпросите на анкетата, са банките, инвестиционните посредници, управляващите и пенсионноосигурителните дружества. От тях единствено търговските банки прогнозират понижения на лихвените проценти при заемите във всички валути. И то по решителен начин.

Конкретно зададеният въпрос е: „Какви са очакванията Ви за лихвените проценти през третото тримесечие на 2021 година спрямо предходното?" И банкерите са твърдо убедени, че лихвите по левовите кредити ще паднат до октомври. Двама от трима запитани или 67% смятат това за най-вероятния сценарий за развитие. Един от трима или 33% пък твърди, че заемите в евро и долари ще поевтинеят към края на септември, в сравнение с края на юни.

Сред банкерите няма

нито един глас, който да залага на поскъпване

на заемите, така че останалите проценти до 100 се формират от предвиждания за стабилни нива при кредитирането.

Интересното е, че всички останали финансови посредници според изброените по-горе групи са на точно противоположното мнение. При тях няма нито един процент гласували за кредитно поевтиняване. За сметка на това те допускат увеличаване на лихвените нива.

Половината от инвестиционните посредници допускат поскъпване на заемите в евро. От своя страна управляващите дружества и пенсионните компании прогнозират увеличаване на цените на кредитите в лева и долари. Около 13% очакват движение в тази посока, а останалите са на мнение, че се очертава стабилност.

Ако вземем средната прогноза на всички, участвали в анкетата, то 15% са с нагласата за поевтиняване на заемите, 8% - за поскъпване, а останалите 77% са за стабилни нива. Тоест масовото очакване е лихвените проценти по кредитите през третото тримесечие да останат в същите рамки като през предишното. 

От финансовото ведомство напомнят, че през април - юни цената на заемите в лева нямаше конкретна посока, а като средно ниво леко се понижи в сравнение със средното за периода януари - март. Колкото до лихвите по кредитите в евро, те се повишиха.

Според експертите прогнозите за запазване на лихвите без промяна може да се приеме като косвен сигнал, че  анкетираните

не очакват повишаване на кредитния риск,

което би довело до по-висока рискова премия.

Дали ще се сбъднат прогнозите на банкерите? Или те ще се окажат най-големите оптимисти на финансовия пазар у нас, все още е рано да се каже. Още повече че данните на БНБ изостават с около 2 месеца. Но статистиката за първия месец от прогнозираното трето тримесечие – юли, не оправдават техните въжделения. За този месец средните лихвени проценти по повечето кредити са се покачили. По бизнес кредитите до 1 млн. евро, отпуснати в лева, се забелязва леко повишение на лихвите с 0.02% на месечна база. По заемите за бизнеса над тази сума увеличението на лихвата е по-чувствително - с 0.64 процента. При новоотпуснатите кредити за фирмите в евро също има повишение - с 0.15% при тези под 1 млн. евро и с 0.09 на сто за тези над 1 млн. евро, показва актуалната статистика на БНБ.

И при потребителските кредити има покачване на средните лихвени проценти - с 0.64%, до 8.43 на сто, докато промени при лихвите по жилищните заеми не се забелязват.

Към края на юли 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 68.065 млрд. лева. Те нарастват на годишна база със 7.2%, като се наблюдава и леко ускорение спрямо юни, когато бе отчетено 6.4% годишно повишение. Тази тенденция се диктува от заемите за бизнеса, които нарастват с 4.6 на сто през юли, при 3.2% през юни и в края на месеца достигат 35.938 млрд. лева.

Кредитите за домакинствата са 27.438 млрд. лв. и в сравнение с юли миналата година се увеличават с 10.8 процента. Потребителските кредити пък възлизат на 12.746 млрд. лв., като при тях увеличението е с 9.3% на годишна база.

Що се отнася до жилищните кредити,

те са 13.125 млрд. лв. и нарастват през юли с 15.1% при 14.5% годишно увеличение през юни.

Според някои финансисти рекордното нарастване на жилищните заеми и несъществуването на мораториума по кредитите създава опасност около ипотечното кредитиране. Затова е необходимо час по-скоро да има ясна картина както за ипотечните кредити, така и за тези за корпоративния сектор и физическите лица.

Обръща се внимание и че в момента нито една публична институция не казва каква инфлация се предвижда и как би отговорила на всички необслужвани кредити както в ипотечното кредитиране, така и при заемите на физическите лица. Всички обаче са убедени, че няма риск за банковия сектор в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във