Банкеръ Daily

Финансов дневник

Безлихвените кредити - на по-бързи обороти

Близо 55% от кандидатите за безлихвен кредит до 4500 лв. по програмата на Българската банка за развитие са били одобрени. Това показват последните данни, публикувани от кредитната институция. Одобрените безлихвени заеми по програмата за подпомагане на физически лица вече достигат около 40 млн. лв., като ръстът спрямо предишния изследван период е с 5.3 млн. лева.

От друга страна обаче нарастват и отказите. Към 19 юни 32.2% от заявките за кредит са били отхвърлени. За сравнение, през изминалите две седмици отказите с били съответно 31% и 28 процента.

В последно време е намаляла и средната одобрена сума - до малко над 4000 лева. Докато седмица по-рано тя бе в размер на 4200 лева.

Като цяло постъпилите искания за заем засега са 16 522, от които са потвърдени общо 9 576, а обработваните са 1 616. Двете трети от исканията са на хора на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се.

Обнадеждаващо в случая е, че банките, участващи в  програмата, все по-бързо обработват исканията за кредити. Подобен извод може да се направи от данните за броя на обработващи се заявления - към 19 юни те са 1 616, към 15 юни са били 2001, а към 8 юни - 2587.

От 22 юни и Пощенска банка започна да приема заявления за кандидатстване за безлихвен кредит. По програмата работят още: Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк. А Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка вече усвоиха финансовия си ресурс по програмата, чиято цел е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност поради пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

По мярката може да се кандидатства до края на 2020 година. Максималният срок за погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Неотдавна действието на програмата бе разширено, което ще позволи подпомагането на по-голям кръг от нуждаещи се. Например кандидатите за безлихвен заем до 4 500 лева вече не е нужно да са в неплатен отпуск или с прекъсната дейност в момента на подаване на искането за кредит. Те могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа.

Отново обаче се изисква документ, който доказва, че те са преустановили работа или са били в неплатен отпуск по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка. Запазва се и условието да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за заем. Както и да имат отработени поне пет работни дни през март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Удължава се също така и периодът, за който самоосигуряващите се могат да се позовават на спад на доходите си. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във