Банкеръ Daily

Финансов дневник

Безлихвен кредит до 4500 лв. - какво трябва да знаем

Българската банка за развитие публикува отговори на често задавани въпрос за отпускане на безлихвени кредити до 4500 лв. за граждани, прекратили работа заради вследствие на COVID-19. 

За кандидатите по тази програма е важно да знаят, че тя обхваща едноличен търговец и пенсионери. Мярката се прилага, когато лицето е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, както и за самоосигуряващите се лица.

При пенсионерите е без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице. Видът на получаваната пенсия няма значение, стига кандидатът да отговаря и на другите критерии на програмата.

От ББР уточняват, че когато веднъж е отказан кредит от банките партньори, може да се кандидатства отново. "Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на [email protected] или [email protected] . Екипът на ББР ще разгледа случая Ви", съветват от държавната банка.

Интересен казус се заформя около таксите по тези кредити, които банките могат да начисляват на получателите. "Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от програмата", разясняват от ББР.

От публикацията става ясно също така, че за безлихвен кредит може да кандидатстват и хора, които получават страничен доход от наем, но са в неплатен отпуск.

От ББР уточняват, че изрядното кредитно досие не е изискване при кандидатстване. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева, но не по-малък от 1 500 лева.

Доста любопитно е, че ББР позволява кандидатстване за кредит, ако кандидатът има просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката.  В този случай обаче потребителят трябва да декларира пред банката, че е запознат и е съгласен със средства от кредита да бъдат погасени лични задължения по наложения запор.

Последните важни уточнения са, че за безлихвен кредит могат да кандидатстват граждани, които са срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден. За тях също се запазва условията да са в неплатен отпуск, да не се възползват от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, както и да декларират, че ще се върнат на работа в същата компания.

По данни на държавната банка към 19 май постъпилите искания за заеми ресурс са 6 719, от които потвърдени са общо 2 586, а обработващи се – 2 703. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалите една трета са на самоосигуряващи се. Общата сума на одобрените кредити е 10 989 500 лв., при средна стойност на заемите 4 200 лева.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение. Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите няма да се дължат такси, комисиони и неустойки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във