Банкеръ Daily

Финансов дневник

Без анонимни банкови сметки в ЕС от догодина

До 20 януари 2020 година държавите-членки на Европейския съюз трябва да приемат петата директива, свързана с прането на пари и финансирането на тероризма, съобщи евродепутатът Емил Радев.

"Няма възможност вече за откриване на анонимни банкови сметки, анонимно да се наемат сейфове, свързахме регистрите, да са ясни собствениците на компаниите, на тръстовете и от тук нататък, когато има дадено финансиране, много добре да виждаме кой е крайният притежател на тази компания и какво се цели с това финансиране. Също така предлагаме директивите да стават регламент за пране на пари, така че да няма разлика в прилагането на това законодателство в различните държави-членки", обясни Радев. 

Както "Банкеръ" писа, новите изисквания, въведени с Директива (ЕС) 2018/843, бяха въведени в българското законодателство с променив за Закона срещу прането на пари. Той бе окончателно приет през юли.

"За  пълнота следва да бъде посочено, че в България практиките за откриване и поддържане на анонимни сметки, анонимни депозитни сертификати или анонимни сейфове са до голяма степен неприложими. Причина за това са от една страна съществуващите стриктни законови изисквания (напр. за откриване на платежни сметки), залегнали в подзоконовата нормативна уредба, приемана от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор и т.н., а от друга - поради вече утвърдените трансперантни политики в тази връзка на българските кредитни и платежни институции, дружества за електронни пари и други", се казва в официалното становище на Българската финтек асоциация.

Според сдружението новата разпоредба не регламентира достатъчно ясно възможността за използване на инструментите за електронна идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции. 

В проекта се предвижда също съставяне на списъци с длъжностите, заемани от видни политически личности и представянето им  пред Европейската комисия. За тази цел държавните и местните органи, както и институциите и ведомствата, в които лицата  заемат такива длъжности ще предоставят на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавната агенция "Национална сигурност" необходимата информация за включването й в списъка. Аналогично задължение ще бъде въведено и по отношение на международните организации със седалище на територията на България, при които се заема подобна длъжност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във