Банкеръ Weekly

Евродепутатите ще махат таксата за предсрочно погасяване на ипотека

Берлинската стена в кредитирането ще падне

Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит най-вероятно ще отпадне на територията на целия Европейски съюз. Създава се възможност за потребителя да погаси кредита преди изтичане на срока на договора, като условията за упражняване на това право са предоставени на държавите членки и те не следва да ги затрудняват или оскъпяват. Това е текст, залегнал в бъдещите промени на европейското законодателство.


В края на февруари евродепутатите от Комисията по икономически и парични въпроси в Европейския парламент внесоха над 800 предложения за изменения по законодателното предложение на ЕК за директива, която да регулира ипотечното кредитиране.


Първоначалните намерения бяха предложенията да бъдат окончателно гласувани от комисията на 29 февруари. Множеството новопостъпили предложения за промяна на законодателството малко преди този срок обаче объркаха графика и беше насрочена нова дата - 25 април. След това, на 10 септември, е предвидено предложенията, обединени по групи, да бъдат приети на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург. Това обясни специално за БАНКЕРЪ Илиана Иванова, депутат от групата на ЕНП (ГЕРБ).


След това текстовете да бъдат приети от парламента на Европа, в което силно вярваме. После ще започне съгласуване със Съвета ни министрите, което ще отнеме време. Процесът ще завърши с внедряването на директивата в законодателството на отделните страни членки, добави тя .


На въпрос на вестника колко време би отнело, докато тази европейска норма стане част от българското законодателство, Иванова отговори, че досегашната практика показва, че сме сред държавите с най-бърза реакция, така че това не би било проблем.


Текстовете, които европейските парламентаристи подготвят, имат две основни цели - да подобрят защитата на европейските потребители и да укрепят стабилността на европейския банков сектор, коментира Илиева.


Тази директива е сериозна крачка в посока осигуряване на по-добра защита за гражданите при ползване на банков кредит за покупка на недвижим имот. Днес европейците често правят избора си на финансова институция и на оферта за ипотека на базата на рекламите и невинаги разбират условията, по които вземат кредит. Затова предложих въвеждането на стандартизиран европейски информационен формуляр, който да съдържа подробна преддоговорна информация. С това изменение ще се осигури оптимална защита за потребителя, който вече няма да прави своя избор само върху рекламите, а ще може да се базира на реалните условия, предлагани от банките, разясни Илиева.


В промените е заложена и друга важна цел - в европейската общност, която гарантира свободното движение на хора, стоки и капитали, на практика да стане възможно ипотечното кредитиране зад граница. Поправките в евродирективата предвижда да падне берлинската стена пред кредитирането в рамките на Европейския съюз.


Европейският пазар за ипотечни кредити е силно фрагментиран и днес например е почти невъзможно за един български гражданин да получи кредит за покупка на имот във Франция. Затова имаме нужда от минимална хармонизация, от която ще спечели потребителят, подчерта Иванова.


В сектора действат различни национални схеми, които гарантират правата на кредитополучателите, а лихвените нива, както и условията за отпускане на кредити, се различават значително между различните държави членки.


Освен осигуряването на законово право за предсрочно погасяване на всички ипотечни кредити друга цел на евродепутатите е да се предоставя пълна информация относно методиката за изчисляване на лихвените стойности, общите разходи по кредита и всички такси и комисиони, начислявани от банките. Сред целите е и да се увеличи обхватът на директивата - в нея да бъдат включени недвижимите имоти, които нямат статут на жилище, като например земеделската земя. Директивата ще обхваща договорите за кредит, гарантирани с ипотека или с друго обезпечение, заемите за покупка на имот и някои договори за кредит за ремонт на жилища.


Много важен акцент се поставя и върху начините за привличане на клиенти, защото подведен или самозаблудил се клиент е опасен както за банката, така и за себе си. Ще се въведат общи принципи за маркетинговите и рекламните съобщения, както и ясни правила за формата и съдържанието на информацията, която трябва да бъде включена в рекламите.


Кредитните институции ще бъдат задължени да оценяват кредитоспособността на потребителя преди сключването на договор за кредит.


Европейските граждани в момента ползват жилищни кредити по условия, които самите те не разбират и често правят избора си на финансираща институция само на базата на рекламите. С разглежданата директива кредиторите ще бъдат задължени да предоставят определен набор от информация на клиентите си (чрез единен информационен формуляр), ясни данни за годишния процент на разходите, информация за условията за предварително погасяване и други важни детайли, коментира Илиана Иванова.


Друго важно изменение предвижда въвеждане на срок за размисъл. Потребителите ще имат законово отредено време за сравняване на оферти и търсене на консултация. Всяка страна сама ще трябва да прецени дали този срок да важи преди или след сключването на договора за ипотечен кредит.


За ипотечните кредити все още няма приложимо европейско законодателство, за разлика от потребителските кредити. Кредиторите трябва да зачитат интересите на потребителите, което ще допринесе за стабилност на пазара, повече предвидимост на разходите за кредитополучателите, както и за по-голяма сигурност за кредитните институции, защото ще намалеят лошите кредити, добави Иванова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във