Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Бележката за годишен доход отлита в небитието

За да отчетем доходите си, получени през 2019 г., от началото  на следващата година ще ползваме  през нета попълнена данъчна декларация с данните. Работодателите ще имат задължението да изпратят информацията в НАП, а  хартиените служебни бележки, издавани на лицата за изплатените им през годината доходи и за удържания данък отиват в историята. Това предвиждат промените в данъчното законодателство, одобрени от правителството на последното му заседание в сряда, които ще бъдат предложени за одобрение от парламента.

Целта на промяната е автоматичното зареждане на цялата информация в образците на годишните данъчни декларации на гражданите. Със законопроекта се регламентира самоосигуряващите се да започнат   да  подават изцяло  по електронен път  справки и декларации.

От НАП  уточниха,  че  в данъчната декларация на ръка ще се попълва останалата информация, свързана с  други доходи, а също така и данните за направени застраховки, дарения и други вноски,  за които може да се ползват данъчни отстъпки.

В проектозакона, приет в  сряда от кабинета, се предлага още преминаване към облагане с окончателен данък  вместо с данък върху годишната данъчна основа на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или от възложител, както и увеличение на стойността на необлагаемите награди и предметни печалби - тя да е  до 100 лева.

В Закона за местните данъци и такси данъкът върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т. е определен по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен, предлага още кабинетът.

В седемдневен срок след извършване на сделката или действието по придобиване на недвижим имот или МПС нотариусите ще уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимия имот или моторното превозно средство, както и ще предоставят информация за размера на заплатения данък и за основата, върху която е определен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във