Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР създава нова кредитна програма за подкрепа на туризма

Българската банка за развитие създава нова кредитна програма "Подкрепа за туризма", която ще осигури директно финансиране на засегнати от пандемията фирми от бранша, осигурявайки достъп до ликвидност в трудната обстановка. Кредитната институция и ресорното министерство подписаха на 4 януари Меморандум за сътрудничество. Документът полага основите за кредитната подкрепа за компаниите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта – „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

В рамките на програма „Подкрепа за туризма“ ББР ще предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лева.

Новата програма за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца. Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

"Всички добре знаем, че туризъм беше най-тежко засегнатият от ковид кризата. Търговските банки се отнасят недоверие към представителите на туризма, имайки предвид тежкото положение. С ББР създадохме специален продукт за туристическия бизнес - той ще даде възможност за подобряване на ликвидността на представителите на туризма, за да може те да са по-конкурентноспособни. ББР си върна функцията, с каквато цел беше създадена. Българската банка за развитие беше създадена с цел да подкрепят малкия и средния бизнес, а в последствие се превърна в обслужваща банка за 3-4 души", коментира туристическият министър Христо Проданов.

"С банката работим активно за създаване на подобни продукти и в сектор на земеделието и в още някои отрасли. Пред вас е новото лице на ББР - това е основното ни послание", съобщи министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който е и принципал на ББР.

"Туристическият сектор е пренебрегнат от другите банки заради затруднения. Тук идва и ролята на ББР, която да подпомогне бизнеса", каза изпълнителният директор на банката Владимир Георгиев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във