Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР сменя СОФИБОР с ЮРИБОР за изчисляване на лихви по кредити

"Българска банка за развитие" АД сменя индекса СОФИБОР, въведен като референтен по договорите за кредит, с нов референтен лихвен процент, представляващ последната обявена стойност за съответната срочност на EURIBOR (от Euro Interbank Offered Rate), съобщиха от финансовата институция. Този индекс отразява средното лихвено равнище, при което представителна група банки от Еврозоната си предоставят необезпечени срочни депозити в евро.

Промяната се налага, тъй като от 1 юли тази година БНБ спира изпълнението на дейностите, свързани с изчисляване и публикуване на справочния индекс СОФИБОР. Решението за това е на управителния съвет на централната банка от март 2017 г. и се налага заради влязла в сила директива на Европейския парламент.

От ББР отбелязват, че новият лихвен процент по ползваните от клиентите кредити, кредитни улеснения и финансови инструменти няма да бъде по-висок от размера на лихвения процент, ползван преди този момент. Това предвиждат приетите промени в Закона за кредитните институции, както и планът на ББР за действие при съществена промяна или прекратяване изготвянето на използваните от ББР бенчмарк индекси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във