Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР щрихира проблемите на малкия и среден бизнес

Малките и средни предприятия представляват 99.8% от всички предприятия в България, създават 65% от добавената стойност в икономиката и поддържат 75% от работните места в страната. Но имат и най-ниската средна производителност в ЕС. Това показва проучване, публикувано от Българската банка за развитие.

Банката отчита, че проблемите пред малкия и среден бизнес са се задълбочили от пандемията, но и извън нейния ефект, остават и множество затруднения. ББР дава пример с висок разход на енергия – 3.5 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния в ЕС, както и с липса на управленски капацитет, човешки и финансови ресурси. Оказва се, че те се намират в неравностойно положение спрямо големите корпоративни клиенти. При малките и средни фирми се наблюдават и недостатъчни инвестиции във фирмени иновации, модернизация и международни вериги за съвместна работа.

"Проучването показва, че изискването за множество документи утежнява процедурата по кандидатстване и е допълнителна пречка за развитието на малкия и среден бизнес. Потребностите са свързани с по-гъвкави условия за кредитиране и  използване на гаранционни и улесняващи инструменти, които да премахват най-често срещаните пречки при търсенето на банково финансиране: недостатъчното обезпечение, липсата на платежоспособен съдлъжник при нов бизнес и на самоучастието при инвестиции. Това е особено важно при показателя, че три от всеки пет компании (58,6%) си осигуряват необходимото финансиране  чрез банкови кредити за разрастване на бизнеса и планирано увеличение на приходите", посочват още от ББР.

От банката казват също, че над половината от малките и средни предприятия (53.9%), които ще търсят външно финансиране през следващите 6 месеца, ще кандидатстват за суми до 350 хиляди лева. На второ място по относителен дял са тези, които ще търсят средства от 350 хил. лв. до 1 млн. лв.,  с относителен дял от 27.7% на сто. Едва 3.8% от компаниите се нуждаят от финансиране над 5 млн. лв., като този вид кредити са необходими на фирмите в най-голяма степен при разширяване на износа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във