Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР ще получи още 1.7 млрд. лева от ЕС за малкия и среден бизнес

Българската банка за развитие заяви пред Европейската комисия желанието си за привличане на допълнителни средства за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес. Това ще стане чрез програмата InvestEU. Общият ресурс, с който банката ще може да разполага, е до 1.7 млрд. лв.  Очаква се окончателното одобрение за включването на ББР в InvestEU да стане през октомври, съобщават от финансовата институция.

В края на май ББР e провела пазарни проучвания сред потенциални финансови посредници и браншови организации. Целта е била да се структурира най-подходящият за българския пазар гаранционен продукт по програмата на ЕК. В резултат на одобрението на новите средства от ЕК новият гаранционен продукт на банката ще мобилизира публичен и частен ресурс за осигуряване на достъп до финансиране за малките и средните предприятия в области, които банките считат за високорискови.

"Това ще бъде реална възможност за повишаване на конкурентоспособността на фирмите чрез увеличаване капацитета на предприятията в области като: цифровизация, иновации, интернационализация и нови устойчиви технологии", отбелязват от финансовата институция. Очаква се да бъдат подкрепени над 3260 малки и средни български компании и да бъдат създадени най-малко 8 000 работни места, а над 18 000 да бъдат запазени.

Новата програма InvestEU ще мобилизира 400 млрд. евро до 2027 г. Тя е част от пакета на ЕС за възстановяване, Next Generation EU, възлизаща на 750 млрд. евро. И ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще се използва за преодоляване на проблемите с пазарната неефективност, неоптималните инвестиции и недостига на инвестиции в целеви сектори.

Програмата InvestEU подкрепя стратегическите инвестиции в производството на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, а също и производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства в ЕС.

Програмата ще финансира и устойчиви проекти, които могат да имат доказано положително въздействие върху околната среда иклимата, както и положително социално въздействие. Тези проекти ще спазват принципа за ненанасяне на значителни вреди, т.е. те не трябва да засягат отрицателно екологичните и социалните цели на ЕС.

Освен това членовете на ЕП гарантираха, че InvestEU ще допринасе да бъде постигната целта най-малко 30% от средствата на ЕС да се изразходват за целите в областта на климата до 2027 г., както и че ще бъде предоставена подкрепа за отрицателно засегнати от пандемията и застрашени от несъстоятелност МСП.

Допълнителните инвестиции в целия Европейски съюз, размерът на които се очаква да възлезе на 400 млрд. евро, ще бъдат разпределени за следните цели на политиката: устойчива инфраструктура – около 38%, научни изследвания, иновации и цифровизация – 25%, малки и средни предприятия – около 26% социални инвестиции и умения – около 11%.

Освен това Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнителни 375 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във