Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР ще кредитира с общо 5 млн. евро стартиращи и съществуващи вече бизнеси

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще помогне в  организирането на серия от обучения за кандидатстване за кредити по програма EаSI на Европейския инвестиционен фонд, съобщиха от агенцията. За това се договориха изпълнителният директор на агенцията д-р Бойко Таков и Детелин Цветанов, ръководител на отдел "Кредитиране и лизинг" към микрофинансиращата институция "Джобс", която е част от групата на "Българска банка за развитие" АД.

До края на месеца между банката и ЕФИ ще бъде подписан договор за сътрудничество, който ще позволи на финансовата институция да кредитира с общо 5 млн. евро стартиращи и съществуващи вече бизнеси. "Ще се опитаме информацията за тази инициатива да достигне до възможно най-много хора с идеи за правене на бизнес у нас", отбеляза д-р Таков. Фокусът на кредитирането по EаSI e да се обхванат младите хора, останали извън икономиката по една или друга причина, но с амбиция за реализация.

"За кредит до 50 хил. евро могат да кандидатстват както съществуващи фирми, така и тепърва стартиращи", допълни Детелин Цветанов. Част от обучението, с което микрофинансиращата институция към ББР ще съдейства на кандидатите, е при изготвянето на бизнес план, маркетинг, стратегия за развитие и реализация дори на идеи в зародиш. "Огромен плюс на кредита е, че е необезпечен", поясни още Цветанов.

Първоначалните намерения са в рамките на последните две седмици на юни да се проведат стартиращи обучения, на които да бъдат разяснени параметрите и условията за кредитиране.

Микрофинансиращата институция "Джобс" е създадена през 2010 година като част от Групата на "ББР" АД. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ "Джобс" се създават условия за успешно развитие на микробизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането. Така пък подобрява достъпът им до финансови услуги, допринася за създаването и запазването на работни места, намалява тяхната "изключеност" от пазара на финансовите услуги и подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във