Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР ще финансира директно бизнеса в рамките на "Плана за инвестиции за Европа"

Програмата за директно финансиране, предложена от ББР, ще даде финансови предимства на българските дружества, осигурявайки им по-евтин ресурс за инвестиционни и оборотни кредити на минимална стойност от 300 000 лева.

"Българската банка за развитие" АД (ББР) предлага нов кредитен продукт за директно финансиране за българските предприятия по линия на "Плана Юнкер", съобщиха от кредитната институция.

Това ще им даде финансови предимства, осигурявайки им по-евтин ресурс за инвестиционни и оборотни кредити на минимална стойност от 300 000 лева. Финансирането е предназначено за покупка и подновяване на материални и нематериални активи, на патенти и лицензи, на оборотен кредит или овърдрафт, както и за прехвърляне на работещ бизнес при смяна на поколенията или покупка на предприятие от работещите в него. В зависимост от спецификата на проекта, препоръчително ниво на собствено участие за инвестиционни проекти е 25%, а срокът за реализация на проектите - до три години от началната дата, уточняват от банката.
Програмата за директно финансиране, предложена от ББР, е на стойност 150 млн. лева и е насочена за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души. Финансирането на междинни предприятия ще бъде ограничено до 30% от бюджета на продукта, а основната му част е предназначена за малкия и средния бизнес.
По "Плана за инвестиции за Европа" Българската банка за развитие предлага и индиректно финансиране в сътрудничество с пет търговски банки, като е в процес на сключване на договори с партньорите по схемата.
Отпускането на средства по схемата е осигурено съвместно от ББР, Европейската инвестиционна банка и Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на "Плана за инвестиции за Европа". В края на юли 2018 г. България бе класирана в Топ 4 на европейските държави по очакван мобилизиран ресурс по плана спрямо брутния вътрешен продукт (БВП).

"Българска банка за развитие" АД е финансова институция, в която 99.90% от капитала е собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, а основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: "BBB" със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. "Българска банка за развитие" АД е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро- и малки компании.

Фокусът в дейността й са: стартиращи предприятия и иновации, износители на готова продукция, преработвателна промишленост, минерални ресурси и природни богатства и земеделие и туризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във