Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ББР с нов "собственик"

Емил Караниколов поема контрола върху държавния дял в ББР.

Парламентът одобри промените в управлението и контрола върху държавния дял в "Българската банка за развитие" (ББР) АД.  "За" промените в Закона за ББР на първо четене гласуваха 163 народни представители, а "против" и "въздържали се" нямаше. По предложение на председателя на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова промените бяха гласувани и приети и на второ четене.

Така министърът на икономиката беше определен за органа, който ще  упражнява правата на държавата в капитала на ББР. Основният акционер в държавната банка досега беше Министерството на финансите, което държеше 99.9999% от капитала на банката. Останалите 0.0001% са собственост на "Банка ДСК". Освен банката в групата на ББР се включват и нейните дъщерни дружества - "Национален гаранционен фонд" ЕАД и "Микрофинансираща институция Джобс" ЕАД.

“Българската банка за развитие е изключително важен инструмент за провеждане на икономически политики и нашата цел е да я развием, така че най-ефикасно да служи в подкрепа на българската икономика. Това беше и един от основните аргументи банката да мине под шапката на Министерството на икономиката. По този начин ще се осигурят средства и ресурси, чрез които да се подкрепят българските малки и средни предприятия, които както знаем са гръбнакът на българското стопанство. Предстои ни много работа, но съм уверен, че с екипа ми в министерството ще намерим бързо правилната формула за успех и ще бъдем градивният лост между държавата и бизнеса, за да повишим конкурентоспособността на икономиката ни”, каза пред "БАНКЕРЪ" министърът на икономиката Емил Караниколов.

Поемайки контрола над ББР, министърът на икономиката на практика разширява системата на ведомството си с едно от най-големите дружества до този момент (към края на 2015-а общата стойност на дяловете, които то притежава в бюджетните предприятия, е била 11.03 млрд. лв.). Собственият капитал на държавната банка надхвърля 630 млн. лева. В действителност средствата, които ще бъдат прехвърлени към икономическото министерство, можеше  да са и повече. Това би могло да се случи, ако половината от печалбата на банката за 2016-а не беше разпределена като дивидент за стария си принципал - Министерството на финансите.

От консолидирания финансов отчет на ББР  се вижда, че печалбата й през 2016-а се увеличава с 16.12% за година и възлиза на 44.9 млн. лева. 

Идеята на промените е да се подобрят координацията и ефективността на  държавната  политика  в подкрепа на малките и средните предприятия и да се повиши конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

Според Закона за ББР основната цел на държавния трезор е да стимулира общия икономически, експортен и технологичен потенциал на малките и средните предприятия. За целта банката прилага редица инструменти, чрез които се улеснява достъпът на предприятията от тези групи  до финансиране, както и до привличане и управление на местни и чуждестранни средства.

Според вносителите на промените задълженията на ББР и компетенциите на министъра на икономиката се засичат в много области, което налага рокадата. Министърът на икономиката упражнява правата на държавата в капитала на "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД и е председател на Междуведомствения съвет за експортно застраховане към Министерския съвет. А междуведомственият орган  бе създаден за провеждане на държавната политика при застраховане и презастраховане на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги, или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във