Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ББР с лихва от 3.5% за финансиране на експорта

"Българска банка за развитие" (ББР) пуска на пазара новите продукти на банката, които са специално разработени за експортно-ориентираните малки и средни предприятия. Специалната програма за подкрепа на фирмите е създадена съвместно с Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), а кредитите се отпускат за предекспортно или следекспортно финансиране.

По линията за предекспортно финансиране могат да кандидатстват малки и средни фирми, които извършват износ на стоки и услуги за чужди пазари. Лихвеният процент на кредитите е 6%, като фирмите със застраховка от БАЕЗ получават преференциална лихва от 3.5 на сто. "Когато има застраховка, има добро обезпечение, което облекчава и фирмите, тъй като не се налага да предоставят друг вид обезпечение, което понякога липсва или е трудно да се осигури", коментира Иван Христов, изпълнителен директор на банката. Директното финансиране от ББР е с размер на кредита е до 5 млн. евро, а срокът на на погасяване до две години. Фирмите износители могат да получат оборотен капитал за покриване на финансирането по целия цикъл на експортното финансиране преди експедицията и реализацията на стоките за износ, както и гаранции за участие в търг и авансово плащане.

Следекспортните заеми са предназначени за български износители и имат за цел да финансират до износа на български стоки и услуги. Заемът може да финансира до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% оъ неговата стойност за по-дълъг период, но не повече от 5 години.

Земеделските производители също ще получат възможност за нисколихвени кредити от ББР в размер на 100 млн. лева чрез кредитни линии към 14 търговски банки. За разлика от предишните програми на банката за развитие, този път фермерите ще могат да се възползват от заеми до 500 хил. лева при лихва не по-висока от 5.75% на годишна база. Изискването към банките партньори е да не натоварват клиентите с такси и комисионни за управление. Кредитните институции ще могат да отпускат 25% от заемите за рефинансиране на стари задължения, а 75% от средствата за предназначени за нови клиенти.

Очаква се договорите с банките-партньори да бъдат сключени до 25 март 2014 г., а програмата да заработи в началото на април 2014 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във