Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ББР расте на печалби

Изпълнителните директори на Българска банка за развитие (ББР) отчетоха в сряда, че тя е реализирала 14.7 млн. лв. нетна печалба за първото тримесечие на 2014 г. - с 44% повече спрямо същия период на миналата година. Този добър резултат се дължи главно на нетния доход (разликата между цената на привлечения ресурс и дохода по отпуснатите заеми) от дейността на банката, който е 12.1 млн. лева.


В края на първото тримесечие на 2014 г. сумата на активите на банката е 1.72 млрд. лв., а отпуснатите заеми възлизат на 979 млн. лева. От тях 652 млн. лв. са заеми към корпоративни клиенти, а 327 млн. лв. са предоставени на търговски банки, които пък ги преотдават на корпоративния сектор. През първото тримесечие на 2014 г. ББР е отпуснала 101 млн. лв. нови кредити за българския бизнес. Подписани бяха и договори с партниращи търговски банки по нова програма за индиректно финансиране на селскостопанските производители в размер на 100 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във