Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР подготвя платформа за онлайн кандидатстване за кредит

Скоро предстои да стартира и дигитална платформа на ББР, през която ще може да се кандидатства за финансиране изцяло онлайн. Това обяви изпълнителният директор на Българската банка за развитие Владимир Георгиев. "Българската банка за развитие се стреми да заеме полагащото й се място в растежа на малкия и средния бизнес и то без да се конкурира с търговските банки", коментира Георгиев. Според него клиенти на държавната банка могат да бъдат стартиращи компании или фирми от секторите, които трудно могат да намерят финансиране.

Наскоро ББР съобщи новите си условия по програмата за финансиране на бизнеса, пострадал от корона кризата, в партньорство с търговските банки. Според промените обновената гаранционна програма дава възможност на българските компании да кандидатстват при по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечение. Финансирането може да бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Фирмите вече ще имат информация дали са одобрени за кредитиране до 5 работни дни след предоставяне на всички необходими документи, а усвояването на средствата ще е възможно до 10 работни дни. За да получат финансова подкрепа по програмата, компаниите следва да имат приключени минимум 3 финансови години с приходи от продажби, поне една от които да е завършила с печалба.

От гаранционния инструмент могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и така наречените "малки компании със средна пазарна капитализация", т.е. с до 499 души персонал от всички сектори на икономиката. Условието е да осъществяват стопанска дейност и да са регистрирани в България, както и да търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на пандемията.

Като обезпечение се изискват лични гаранции от действителните собственици на фирмите или от свързани лица, както и, ако е приложимо, залози на вземания от сметки по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за особените залози (ЗОЗ) и чрез договор за финансово обезпечение, съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), уточняват от държавната банка.

Срокът за кандидатстване по антикризисната мярка е до 20 декември тази година.

Пет търговски банки вече започнаха да работят по обновената програма - "Банка ДСК",  "Първа инвестиционна банка" (ПИБ), "Българо-американска кредитна банка" (БАКБ), "Алианц Банк" и "Пощенска банка" ("Юробанк България").

Facebook logo
Бъдете с нас и във