Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР планира повече кредити и по-ниски лихви

Пореден ден, пореден отпечатък на служебния икономически министър Кирил Петков върху дейността на Българската банката за развитие. Правителството реши на 14 юли да продължи действието на една от антикризисните програми на ББР, които бяха въведени от предишната власт. Става дума за 

кредитната схема за безлихвено финансиране на физически лица, 

лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19.

С решение на Министерският съвет срокът за кандидатстване по програмата бе удължен до 31 август или "до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките партньори по нея, което от двете настъпи по-рано". Аргументът на служебното правителство за този ход е, че пет от търговските банки, които са сключили финансови споразумения с ББР все още финансират по програмата и съдейки по темпа им, ако не се удължи срокът за кандидатстване по нея, ще остане свободен, неоползотворен гаранционен лимит.

Ще припомним, че по тази схема на ББР са отпуснати заеми до 6900 лв. на граждани, които са били в принудителен неплатен отпуск или поради наложените ограничителни противоепидемични мерки са безработни. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. 

До рестарта на програмата за гарантиране на безлихвени кредити се стигна, след като Министерският съвет одобри увеличение на бюджета й. В началото на март кабинетът Борисов 3 пренасочи към нея 100 млн. лв., като по този начин бюджетът й достигна 300 млн. лева.

С още едно правителствено решение се подпечатва и една от първите спечелени битки на Кирил Петков в ББР . А именно нейното преобразуване от акционерно дружество в еднолично акционерно дружество, след като държавата стана 100% собственик на кредитната институция. 

В края на мандата на служебния кабинет ББР започна да се връща към дейността си по същество, след зрелищната сага по назначаването на ново ръководство и създадения управленски вакуум през последните седмици. 

Затова вече спокойно може да се обърне внимание и на 

стратегията за развитие на ББР в периода 2021-2023 година,

която досега не предизвикаше почти никакъв интерес, при все че е налична от доста време в портала за обществени консултации. 

На първо четене вниманието приковава бизнес планът на ББР за следващите три години. От него става ясно, че банката предвижда да увеличи кредитния си портфейл като въвежда "по-ниски ефективни нива на лихвените проценти по кредити спрямо изминалия стратегически период".

"ББР не работи в конкуренция с търговските банки, но с цената и условията на новите кредити през периода ще се стреми да запази пазарна актуалност и да отговори на нуждите на традиционните си клиенти", е посочено в Стратегията на ББР (2021-2023). А както добре знаем, скоро не се предвижда сериозен ръст на лихвите по кредитите. 

От банката залагат ръст на активите за този период с 8% до 3 925 млн. лв. в края на 2023 година. От държавната кредитна институция предвиждат ръст на заемите за фирми и програми за индиректно кредитиране със 7% за 2021 г., 6% за 2022 г. и 5% за 2023 година. 

В това време 

от ББР се очаква да предприеме продажба на активи,

придобити като обезпечения по кредити, както и да намали портфейла от ценни книжа в резултат от падежиране на част книжата. Паралелно е планирано да се прилага консервативен подход и значително увеличение на разходите за кредитни обезценки, включително и по портфейлните гаранции, свързани с правителствените анти-COVID програми в подкрепа на фирми и физически лица.

"През 2021 година ББР ще продължи да оперира специализираните анти-COVID програми за граждани и фирми. С издаването на гаранции в полза на крайните кредитополучатели банката ще поеме значителен риск, който не би поела в обичайната си дейност. Пруденциалната практика изисква оценка на очакваните кредитни загуби, които да бъдат признати във финансовите отчети. В тази връзка прогнозните финансови отчети за периода отразяват разходите на банката във връзка с преодоляване на последствията от пандемията", обясняват от банката. 

ББР залага изменения в размера на таксите и комисионните. Предполага се, че както при търговските банки тарифите ще вървят нагоре в резултат на обичайната дейност на банката и очакваните такси по гаранционни Covid-програми.

Обещанието е държавната кредитна институция да продължи консервативната политика за управление на капитала и да поддържа обща капиталова адекватност от минимум 23% и адекватност на базовия собствен капитал от първи ред минимум 19.5%.

За държавния бюджет обаче 

не е предвидено изплащане на дивидент.

"ББР не допуска ново увеличение на капитала от държавата за периода извън задържането на дивидента от печалбата и отнасянето му към капиталовата позиция. В сценариите за растеж буферът от капиталова адекватност остава над регулаторната и обичайната за ББР.  При наличен собствен капитал от 1.442 млрд. лв. ББР има свободен капацитет за растеж и достигане на максимален размер на кредитния портфейл в диапазона от 2 млрд. лв. и 2.223 млрд. лв. според основните сценарии на растеж", се акцентира в стратегическия документ.

От банката уточняват също така, че натрупването на допълнителни резерви и излишъци от нетната печалба за периода 2021-2023 г. може да даде допълнително пространство за нарастването на портфейла. Но по-сериозен ръст на кредитната дейност след 2021 г. изисква увеличение на капитала поради достигане на лимита на капацитета за кредитиране, на рисковия и капиталов капацитет за растеж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във