Банкеръ Daily

Финансов дневник

ББР дава рамо на фирмите срещу инфлацията

С оборотни заеми компаниите могат да закупят стоки и суровини, които се очаква да поскъпнат

Българската банка за развитие предлага на малките и средните предприятия нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължаващото увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги, казаха от трезора. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение.

Програмата на ББР е 

отворена за компании от всички сектори на икономиката.

Условието е да бъдат жизнеспособни предприятия, като са допустими и кандидати с по-нисък кредитен рейтинг.

Обемът на програмата е 10 млн. лева, а заемите, които ще се отпускат по нея – кредитни линии и овърдрафт, ще бъдат без обезпечение. Банката ще гарантира своите вземания чрез съдлъжничество от собствениците или друга фирма.

Това е нов продукт от пакета мерки срещу поскъпването, коментираха от банката. Българската банка за развитие вече подпомага фирмите заради неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Банката им предоставя възможност да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 година.

Размерът на финансирането ще се определя 

на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура.

ББР ще предоставя целево финансиране на микро-, малките и средните предприятия от всички сектори на икономиката. Обемът на програмата е 20 млн. лева. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв.

Тази програма 

за справяне на МСП с нарастващите цени на електроенергията 

ще помогне на фирмите да получат улеснен достъп до ликвидност за справяне с кризата. Мярката е в отговор на трудностите, които изпитва бизнесът, принуден да плаща в пъти по-високи сметки за електричество, докато търпи и загуба на доходи в резултат от пандемията.

От банката уточняват, че че кандидатите могат да бъдат фирми от всички сектори на икономиката. Не се изисква обезпечение за кредитополучатели с добър кредитен рейтинг. При кредитополучатели с по-рисков профил се изисква солидарно съдлъжничество на собствениците. Финансират се дружества, чиито разходи за електроенергия са не по малко от 5% от оперативните разходи и до 20% от приходите. Предоставя се възможност за финансиране на дружества с финансова и бизнес история, по-кратка от две години.

От банката обръщат внимание, че от финансирането не могат да се възползват компании с неплатени данъци и задължителни осигурителни вноски, както и фирми в несъстоятелност и състояние на неплатежоспособност.

ББР с поглед към зелената енергия

Българската банка за развитие  финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

Кредитът е предназначен за микро-, малки и средни предприятия, като се финансира до 95% от стойността на централите. Изисква се минимално самоучастие, заемът е със срок до 15 години.

ББР си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на българската икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество, коментират от трезора. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

 


Специфични изисквания

1. Собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително становище за изграждане на такова съоръжение).

2. Предварителен договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за изкупуване на електроенергия от частно дружество.

3. Оферта от доставчик на компонентите с 10-годишна гаранция.

4. Готов проект за изграждане на фотоволтаичната централа.

5. Оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.

6. Прогнозен паричен поток за срока на търсеното финансиране.


Facebook logo
Бъдете с нас и във