Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Базелският комитет предупреждава за криптовалутите

Влиятелният Базелски комитет за банков надзор (БКБН) посочи в официално изявление на 13 март, че криптоактивите и търговски платформи, които ги предлагат, могат да увеличат рисковете за кредиторите. Регулаторът призова банките да увеличат прозрачността, включително и като публикуват своите вложения в криптовалути  както за потребителите, така и за бордовете от съветници.

Изявлението на БКБН е очевиден завой в оценката на рисковете в сравнение с позицията му, изразена  в изпратеното от Финансовия борд за стабилност писмо през март 2018-а, в което предварителната оценка е, че "криптоактивите не представляват риск за световната финансова стабилност  по онова време".

Всъщност обратът настъпи след поредицата фалити на популярни криптоборси и в хода на усилията на регулаторите да се преборят с усложненията, възникнали от устрема на банките да се включат по-усърдно в търговията и съхранението на цифрови продукти.

Сегашните базелски правила  за банковия капитал не се отнасят специално за криптоинструментите, макар че Финансовият борд за стабилност има минимални капиталови и ликвидни изисквания за т. нар. други активи.

Във Великобритания продажбата, трансферът и покупката на криптоактиви не са регулирани, но правителството обяви през декември 2018-а, че е готово да даде повече власт на националния финансов надзорник (FCA) да ги контролира. Месец по-късно, през януари, FCA каза, че е необходима яснота кои точно дейности и активи в този нововъзникнал сектор попадат в неговите правомощия, защото клиентите не осъзнават колко слаба защита ще получат, когато търгуват цифрови продукти. Проучване на английския надзорник, публикувано в началото на март, акцентира върху потенциала на криптоактивите да нанасят щети на потребителите и показва, че малцина разбират какво точно са придобили. Обзорът констатира, че почти три четвърти от английските клиенти не могат да дефинират какво точно е цифров актив и онези, които го купуват, почти не са наясно защо и кога могат да го продадат.

Базелският комитет за банков надзор посочи на 13 март, че е предпочел да не използва по-популярния термин "криптовалута", защото криптоактивите не са обвързани с минималните изисквания за валутите. Те не предлагат надеждно стандартните функции на парите и не са безопасни като средство за обмен или съхранение на стойността. Те не са законно средство за размяна (подобно на монетите и банкнотите) и не са гарантирани от нито една правителствена или публична агенция. БКБН акцентира върху капиталовите и ликвидните рискове, както и на потенциала на криптоактивите да бъдат използвани за пране на пари и финансиране на терористи,  редом с правните рискове и опасността от подронване на репутацията на банките.

Минималните стандарти на комитета обхващат по-засилено внимание при оценка на материалните рискове, свързани с директни или индиректни инвестиции в криптоактиви, както и корпоративни рамки за предпазване на банките от измами или пране на пари. БКБН все още работи с другите световни регулатори по изясняването на "коректното третиране" на криптоактивите в бъдеще.

Базелският комитет за банков надзор има 45 членове - централни банки и банкови надзорници от 28 държави.

Финансовият борд за стабилност е международна агенция, която контролира и прави препоръки за световната финансова система. Основан е през април 2009-а като наследник на Форума за финансова стабилност (ФФС) и включва представители на всички големи стопанства от Г-20, членовете на ФФС и Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във