Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКСЕРВИЗ РЕИНВЕСТИРА ПЕЧАЛБА ОТ 906 ХИЛ. ЛЕВА

Акционерите на Банксервиз - дружеството, което осъществява междубанковите плащания в страната, спазиха наложеното от години правило да увеличават собствения му капитал с размера на годишната печалба. За 2005 г. тя е 906 хил. лв. и общото събрание на фирмата на 2 май 2006 г. взе решение тези пари да бъдат отнесени към допълнителни резерви с общ характер. Всъщност Банксервиз е една от малкото компании у нас, която е създадена не с цел да носи печалба на своите собственици, а да осигури жизненоважни услуги за тяхната дейност. Акционери в компанията са БНБ и всички търговски банки в страната, които без Банксервиз не биха могли да извършват преводи. Поддържането на подобна система за плащания се нуждае от постоянна модернизация както на компютрите и сървърите, така и на програмните продукти, с които те работят, което изисква големи инвестиции. Ето защо Банксервиз, който е един от най-големите разработчици на финансов софтуер у нас, не изплаща дивиденти на своите собственици.
Второто, несвойствено за повечето търговските компании, правило, което твърдо се спазва в Банксервиз, е, че конкретният размер на акционерното участие се актуализира периодично по четири показателя - брой и сума плащанията, извършени от една банка, брой на нейните клонове и сума на капитала й. И на общото събрание на акционерите във вторник (2 май) тези правила не са били променени. Няма корекции и в съвета на директорите. По дефиниция негов председател е подуправителят на БНБ, който отговаря за управление Банково. В момента това е Димитър Костов. Главен изпълнителен директор на дружеството е Александър Цинцарски, а изпълнителен директор е Любомир Цеков. Останалите шестима членове на директорския борд са шефове на търговски банки и до следващото годишно общо събрание това са: Виолина Маринова - главен изпълнителен директор на Банка ДСК, Стилиян Вътев - главен изпълнителен директор на ОББ, Момчил Андреев - изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България), Людмил Гачев - изпълнителен директор на ХЕБРОСБАНК, Йордан Скорчев - изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка, и Станислав Георгиев - член на УС на БУЛБАНК.
За обема на работата, която извършва Банксервиз, може да се получи представа от няколко статистически данни. През 2005 г. - през поддържаната от дружеството система БИСЕРА, са преминали 45.12 млн. броя плащания с общ обем от 62.95 млрд. лв. - сума, която надхвърля значително брутния вътрешен продукт на България. Средният брой на преводите, които всеки ден са минавали през БИСЕРА, е 178 350 - за общо 249 млн. лева.
Освен това Банксервиз поддържа и системата за бюджетни плащания СЕБРА за която са вързани всички държавни ведомства. За 2005 г. през нея са минали 2.24 млн. броя преводи за общо 12.33 млрд. лева.
Тези факти ясно сочат, че ако поддържаните от Банксервиз мрежи спрат да работя за един-два дни, това ще доведе до пълен финансов хаос в страната, до паника сред клиентите на търговските банки и дори до обща криза. Неслучайно в Закона за БНБ изрично е записано, че тя е отговорна за сигурността на платежната система в страната. А някои финансисти дори твърдят, че щетите от един терористичен акт биха били по-малки от щетите, които би нанесло блокирането на мрежите, поддържани от Банксервиз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във