Банкеръ Weekly

Финансов дневник

БАНКСЕРВИЗ ПРИЕ ТРИМА НОВИ АКЦИОНЕРИ

Пиреос Евробанк, Банка Запад-Изток и клона на Ситибанк у нас ще бъдат тримата нови акционери на Банксервиз - дружеството, което осигурява междубанковите плащания в страната. Това реши извънредното общо събрание на акционерите му, което се проведе на 12 юни.
Общият брой акции, които ще закупят трите банки, е 3000, като цената на всяка една от тях се определя според нетната стойност на активите на Банксервиз. Според финансови експерти всеки от тримата нови акционери ще трябва да плати по 33 лв. за една ценна книга на Банксервиз. Ще припомним, че капиталът на дружеството е разпределен между БНБ, която притежава 30% от него, и повечето от банките и клоновете на чуждестранни институции в България. Конкретният дял на всяка една банка зависи от броя на извършените плащания през системата, поддържана от Банксервиз, и се актуализира на всеки три години.
Другата особеност е, че Банксервиз е едно от малкото дружества във финансовия сектор, в което акционерите по дефиниция не разпределят дивидент. Цялата годишна печалба се заделя в резервните фондове на Банксервиз и се използва за финансиране на нови софтуерни разработки, които да подобрят сигурността и бързината на междубанковите плащания и да намалят цената им. Неслучайно във финансовите среди се смята, че Банксервиз е най-голямата компания за специализиран софтуер в България. Всъщност тя няма как да води друга политика, тъй като от нея зависи безпроблемното преминаване на всички плащания до 100 хил. лева. Годишният паричен оборот, който банките извършват пред системите на Банксервиз, надхвърля 65 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във