Банкеръ Daily

Маржът между лихвите по кредитите и по влоговете се сви до 2.77%

Банковите такси вероятно ще продължат да поскъпват

Спад на лихвените проценти и по кредитите, и по депозитите бе отчетен през пандемичната 2020 година. Това се вижда добре от първите официални данни на БНБ към края на декември, които бяха публикувани на 28 януари.

Средната лихва по новооткритите бизнес депозити в лева например се е понижила на годишна база от 0.05% до минус 0.05 на сто и вече е отрицателна. Процентът при влоговете на домакинствата е намалял от 0.17 на 0.15 процента за година.

При кредитите пониженията са по-чувствителни. За по-малките новоотпуснати заеми за бизнеса, договорени в лева, средната лихва е паднала от 3.48 на 3.16 процента. По-чувствителен е спадът при новотпуснатите бизнес кредити над 1 млн. евро - от 2.71% на 2.10 на сто на годишна база.

Прави впечатление също, че годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските кредити в лева е редуциран от 10.96% на 9.53 процента. При жилищните кредити в лева пък понижението е от 3.32 на 3.07 процента.

Ниските лихви при кредитите винаги са добра новина. Домакинствата например могат да вземат по-изгоден заем, за да финансират покупката на жилище, автомобили, обзавеждане и всякакви потребителски стоки. Бизнесът пък се нуждае от по-лесен и бърз достъп до кредити, за да прави инвестиции, да плаща заплати и да управлява ефективно паричния поток. Затова не е толкова изненадващо, че банките приключиха кризисната година с 4.5% ръст на кредитирането. 

Ниските лихви обаче не са добра новина за самите кредитни институции. По-високите обеми отпуснати кредити частично смекчават ефекта от понижението им върху печалбата на банките от лихви. Въпреки това лихвеният марж в банковия сектор се свива. Според последните официални данни за първите девет месеца на 2020 г. нетният лихвен доход на банките (разликата между получени и платени лихви) е намалял със 108 млн. лв. (5.2%), достигайки 2 млрд. лева. Приходите от лихви са се свили с 3% - до 2.2 млрд. лв., докато разходите за лихви са нараснали с 18.4%  - до 257 млн. лева. Това се дължи точно на увеличението на общата сума на депозитите и намаляването на лихвите по кредитите. В резултат маржът между лихвите по кредитите и по влоговете се е свил до 2.77%.

В подобни случаи кредитните институции най-често прибягват до увеличаването на някои такси и комисиони. Както "Банкеръ" отбеляза в своя обзор на годината, банкерската логика е, че постъпления от такси и комисиони са една от малкото възможности за привличане на свежи приходи. Тенденцията за непрекъснато увеличение на таксите обаче се наблюдава от няколко години, когато криза на практика нямаше, но в сила влезе уеднаквяването им с европейските.

Банкерите признават, че тарифите на банките са увеличени, но за услугите, свързани с касово обслужване - в клоновете на банките, където се извършват физически операции от клиентите им. Същевременно обаче таксите за операции в електронното банкиране - чрез компютър или мобилен канал са в пъти по-ниски, защото банките искат да насърчат клиентите си да използват все повече дигиталните канали.

Резултатите са видими - нетните приходи на банките от такси и комисиони са 758 млн. лв. за първите девет месеца на миналата година, но сумата е с 67 млн. лв. (8.2%) по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. Обяснението е в ограничената икономическа активност заради пандемията, а и поради факта, че много хора закриват част от банковите си сметки или използват онлайн банкиране, за да плащат по-малко такси.

Предвид всички тези тенденции, няма да е изненада, ако таксите за операциите, извършвани в банков офис продължат да се покачват и през 2021 година. Не е изключено и да се появяват някои нови такси. Проверка на "Банкеръ" установи, че една от банките, опериращи в България, е въвела такса за откриване на депозит, при която за депозит над 200 хил. лв. юридическите лица и едноличните търговци дължат 1% от сумата. При откриване на влог до 200 хил. лв. таксата е 50 лева. Подобна практика не бе открита при други кредитните институции на българския пазар, но в един момент те може да последват примера й.

Facebook logo
Бъдете с нас и във