Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Банковите такси пробиха тавана

През април цената на "дребните" услуги са скочили с 2 процента

Абсолютен рекорд! Подобно увеличение на цените на банковите такси и услуги няма в най-новата история на банковото дело у нас. Само за месец април банките са ги оскъпили с 2%, установи  „БАНКЕРЪ”.

 

Това може да се види, ако се чете  между редовете написаното в  рубриката „ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА АПРИЛ 2020 ГОДИНА”, на Националния статистически институт. За предходния месец март  увеличението на банковите такси е било  „само” 1.7%, но  това - с натрупване за двата „карантинни” месеца

прави  близо 4 процента.

„Вчера с изненада установих, че таксата ми за банков превод вече е 8 лв., а беше пет. Значи, с елементарното плащане на осигуровките ми (аз съм самоосигуряващ се), държавата ми взема 190 лв., а банката – 24 лева. Умножете „банковите”  пари по 12 и ще получите 288 лв. на година - повече от осигуровките ми за един месец. Сякаш някой ги носи на крака тези преводи!”

Това пише наш читател, възмутен от пълзящото поскъпване на банковите такси.

В края на първото тримесечие на 2020 г., нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 1.1% на годишна и от 6.8% на тримесечна база. Това пък показва анализ на Асоциацията на банките в България.

В края на март 2020 г. приходите от такси и комисиони растат с по-бавен темп - 0.7% на годишна база (при 5,8% ръст на годишна база в края на 2019 г.), и възлизат на 314.3 млн. лева. За същия период на предходната година,

разходите за такси и комисиони

се увеличават с 10.4% на годишна база – до 52.7 млн. лева.

На тримесечна база и приходите от такси и комисиони, и разходите от такси и комисиони спадат с по 6.8 процента.

Промените в европейските регулации по отношение на платежните услуги,които са в сила от декември 2019 г., оказват влияние върху приходите на банките от този вид дейност и съответно  - на нетния доход от такси и комисиони, обясняват от Асоциация на банките в България (АББ).

Нетният доход от такси и комисиони формира 27.6% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е

под средното ниво за ЕС - то е  28.5%,

показват данните на Европейския банков орган за четвъртото тримесечие на 2019 година.

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността и по-доброто качество на кредитния портфейл, посочва още банковата асоциация.

По официална информация на АББ, през 2019 г. кредитните институции у нас са спечелили от такси 1.32 млрд. лева. И приходите от тях са с 5.8% повече спрямо  полученото през 2018 година. Съответно разходите за такси и комисиони нарастват със 17.1% - до 216 млн. лева. В резултат,

нетният доход по тази линия се увеличава с 3.8% - до 1.1 млрд. лева.

Трудно може да се проследи  движението на  таксите в отделните банки. Това е така, защото промените се правят с решения на управителните им органи, а  в правилата за вътрешния ред на всички банки е записано, че те могат да променят таксите и комисионните едностранно. Ще рече  - нямат задължение  да информират клиентите си за това. Така че за нивата на таксите може  да се направи  само една моментна снимка. Ако се направи  една таблица с три графи - „Такса откриване на сметка”, „Такса месечно обслужване” и „Такса закриване на сметка”, чрез която да се проследят отделните услуги във  всяка банка, ще се видидят и интересни, и  объркващи числа. Абсолютен рекорд по скъпотия държи банка, която предлага оферта с 5 лв. за откриване на сметка, 3.50 лв. за месечна поддръжка и 10 лв. такса при закриване на сметката.

Други банки

"пощипват" пари от клиентите си

по доста по-рафиниран и по-незабележим начин. Показателна за това е оферта на кредитна институция, според която откриването и закриването на сметката са безплатни, но месечното обслужване (кой видял - видял, кой не видял - плащал и ревал) е 10 лева!

Съществуват и оферти, според които откриването на сметка и месечното обслужване струват по около 2 лв, но закриването на сметка е 10 лева.

Само в две банки клиентите могат напълно безплатно да си отворят сметка, да я поддържат и да я закрият, когато пожелаят.

От другата страна на "сметалото" са таксите за годишно обслужване на дебитни карти. В някои кредитни институции такава "екстра" няма, при други е средно 10-12 лв. а

в една банка рекордьор  за тази цел искат  40 лева.

Колкото до банкерските притеснения, че намаляването на таксите за трансграничните преводи на европейско ниво до  размера на  тези за вътрешните преводи ще "бръкне в джоба" на банките с около 100 млн. лв.  -  те не се сбъднаха.

Евромярката, която действа от края на миналата година, имаше само положителен ефект - преводите за и от чужбина поевтиняха десетки пъти. Пътуващите в чужбина също са облагодетелствани, защото таксите на банкоматите там са като в България.

Грешна се оказа и прогнозата на Икономическия институт към БАН, че уеднаквяването на таксите при преводите в евро в Европейския съюз ще доведе до намаляване на приходите на кредитните институции от такси.И поради  това те щели да се опитат да компенсират

липсата на приходи чрез увеличение на таксите

за разплащателни сметки и онлайн банкиране. Такава бе позицията на института в неговия Годишен доклад за съcтoяниeтo и развитието на националната икономика.

В действителност разпоредбите, които влязоха в сила от 15 декември 2019 г., позволиха на българите да изпращат и да получават евро десетократно по-евтино. Тези разпоредби вече облагодетелстват 36 000 малки и средни предприятия у нас, които внасят стоки от ЕС, и 15 000 - които изнасят

Банките имат едно тайно и едно явно обяснение за възходящия тренд на таксите си.

Тайното обяснение е свързано с това, че след като не могат да печелят от лихви, се налага да печелят от такси и комисионни.

А явното е, че по този начин

те „гонят” клиентите от офисите си.

И ги "пъхат" в компютрите си. Да, за включените в електронното банкиране продукти, където таксите са символични, присъственото обслужване в офисите не е желателно. То носи загуби и за банките, и за клиентите. Те биват съзнателно насочвани натам - към модерното интернет банкиране чрез компютър и телефон.

Два лева за платежно на хартия, при 5 превода месечно - това прави общо 10 лева. За година - 120 лева. Да пестят поне 100 лв. на всеки 12 месеца - ето го смисълът на електронното банкиране.

Така че увеличение на таксите за обслужване в банковите клонове, чиято поддръжка е много скъпа - заради заплатите на хората, наемите, охраната, фирмите инкасо и т.н. - ще има и в бъдеще. За сметка на по-ниските разходи при електронното банкиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във