Банкеръ Daily

Финансов дневник

Банковите такси и комисиони - само напред и нагоре

Средно с 12 лева годишно ще се повиши таксата за обслужване на разплащателна сметка

S 250 6a83e2f4 ec9f 492c 9462 ec66ee5d3af5
S 250 2699368e 8089 41a4 a51e 71ba6d1f48ba

Банковият сектор се представи съвсем прилично през 2019 г. и очакванията са в края на януари да отчете рекордно високи резултати. Това загатват и данните на Българската народна банка към края на ноември миналата година. Те показват, че печалбата на кредитните институции расте с 4% на годишна база и достига 1.5 млрд. лв., а само нетният доход от такси и комисиони е 1 млрд. лева. 

За нещастие на потребителите започна с поредна вълна от увеличение на таксите и комисионите за банковите услуги. Всъщност за някои институции това е трето увеличение от октомври 2019 г. насам. Макар и с малко, в следващите седмици някои банки увеличават таксите за най-масовите си услуги. Например за поддържането на сметка и за тегленето от банкомат, както и за други вътрешнобанкови и междубанкови операции. Експертите пресмятат, че средно с 12 лева годишно ще се повиши таксата за обслужване на разплащателна сметка.

Обяснението за тази динамика е лесно - от 15 декември действат промените на европейско равнище, според които трансграничните преводи в евро поевтиняват. Тоест - таксите, начислявани от доставчика на платежни услуги (в случая банките) за трансгранични преводи, трябва да бъдат равни на таксите, начислявани при националните плащания.

Солени глоби

Тези изменения бяха отразени и в законопроект за промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, който вече бе приет на първо четене от Народното събрание. В него бе записано, че банките, които не изпълняват навреме новите изисквания, може да бъдат глобени с до 50 хил. лева за първо нарушение, а при повторно - с 200 хил. лева. Тези санкции обаче не могат да бъдат наложени, докато проектозаконът не бъде одобрен на второ четене от парламента, а впоследствие и обнародван в Държавен вестник.

Поведението на банките не бива да е изненада. Бе посочено, че съществува риск банките да направят опит да компенсират част от загубите си, като увеличат размера на таксите за национални операции или такси за обслужване на сметки. И те направиха точно това! Каква е реалната картина обаче се очаква покажат данните на БНБ за банковия сектор към края на декември 2019 година.

Тенденцията за ръст на таксите и комисионите се забелязва от няколко години. Този извод може да бъде направен от последния анализ на Комисията за защита на конкуренцията за банковите услуги у нас. Всъщност трендът на покачване на приходите от такси и комисиони следва този на нарастване на кредитите за домакинствата през периода. Отчетените приходи от такси и комисионни към 30 юни 2019 г. се увеличават с над 7% в сравнение с шестмесечието на 2018 г. и с малко под 26% в сравнение с шестмесечието на 2016 година.

От анализа на КЗК става ясно също така, че много банки не начисляват такса за закриване на банкова сметка, но други взимат между 2 и 10 лв. за услугата. Средната такса за откриване на сметка пък се е покачила от 2.17 лв. през 2016 г. на 2.61 лв. през 2019 година. Поддържането на разплащателна сметка пък е поскъпнало от 2 лв. на средно 2.44 лв. към юни 2019 г. Към тази дата почти всички от водещите банки начисляват еднаква такса за поддържане на разплащателна сметка - 2.50 лв. на месец.

Банковият пазар е "сравнително конкурентен"

Въпреки сделките по придобивания и сливания в последните години КЗК прави заключението, че пазарът е "сравнително конкурентен" както при влоговете, така и при кредитите, като нивото на концентрация в първия случай е "средно", а във втория – "умерено". По отношение на таксите и условията по сметки нормативната уредба е силно унифицирана. 

Антимонополистите отправят и няколко препоръки към БНБ. Препоръките на регулатора са свързани на първо място с възможността за създаване на "Единен портал за сравнение на условията по потребителските кредити" и  евентуално за поддържането му на интернет страницата на БНБ. Според КЗК тази инициатива ще улесни потребителите при вземането на информиран избор на обслужваща банка във връзка с кредитирането на домакинствата.

Проверки на място

На 22 януари приключва общественото обсъждане на проекта на Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място на лицата по чл. 108, ал. 6, т. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Текстовете предвиждат проверки да се извършват на място в банкови институции от Финансовото разузнаване на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Българската народна банка. Редът за извършване на проверките ще се определя със съвместни инструкции на председателя на ДАНС и ръководителите на органите за надзор. 

Уверенията са, че ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и предотвратяване  на прането на пари и финансирането на тероризма. Това от своя стана ще повиши ефективността при прилагането на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. В същото време контролните органи смятат, че проверките ще допринесат за повишаване на сигурността на бизнес средата в България в дългосрочен план.

През 2019 г. като част от ангажиментите, поети от страната ни по пътя към Банковия съюз и към еврозоната, бяха разработени и приети промени в Закона срещу прането на пари. Те отразяваха новите изисквания на европейската Директива (ЕС) 2018/843. 

Последните изменения предвиждат до 20 януари държавите членки на ЕС да заличат възможностите за откриване на анонимни банкови сметки и анонимно да се наемат сейфове. Отделно, следва да бъдат изготвени списъци с длъжностите, заемани от видни политически личности и представянето им  пред Европейската комисия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във